Thứ năm,  30/03/2023

Đào tạo tiến sĩ góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại

Viện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quân sự (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) thứ 300.

Đây là dấu mốc đánh dấu sự phát triển cũng như đóng góp quan trọng của viện đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho quân đội và đất nước…

Viện KH&CN quân sự (tiền thân là Cục Nghiên cứu kỹ thuật) được thành lập ngày 12-10-1960. Đến năm 1979, viện trở thành một cơ sở nghiên cứu khoa học (NCKH) mạnh của đất nước, tập trung đông đảo đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao, các phòng thí nghiệm được trang bị tương đối đồng bộ và hiện đại so với mặt bằng chung của cả nước thời kỳ đó. Đội ngũ cán bộ khoa học của viện đã chủ trì thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học vừa có hàm lượng học thuật cao, vừa bảo đảm khả năng ứng dụng phục vụ chiến đấu, vừa bảo đảm cho viện có đủ năng lực để đào tạo sau đại học.

Ngày 20-3-1979, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 93/TTg giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho 11 trường đại học và viện nghiên cứu, trong đó có Viện Kỹ thuật quân sự (nay là Viện KH&CN quân sự). Lúc này, cùng với Đại học Kỹ thuật Quân sự và Đại học Quân y (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y), Viện Kỹ thuật quân sự trở thành một trong 3 cơ sở đào tạo tiến sĩ đầu tiên trong quân đội.

Đào tạo tiến sĩ góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại
Lãnh đạo Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) chúc mừng nghiên cứu sinh thứ 300 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ quân sự. Ảnh: NGUYỄN HÙNG 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, Viện KH&CN quân sự đã đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là NCKH và đào tạo sau đại học, phục vụ đắc lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước những năm trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Viện đã có nhiều công trình khoa học được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu kiêm giảng viên và các NCS của viện.

Bên cạnh những thành tích trong NCKH, hơn 40 năm qua, công tác đào tạo sau đại học của viện đã có những bước phát triển vững chắc. Đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ, cán bộ khoa học đào tạo tại viện được trang bị những kiến thức chuyên sâu, có khả năng nghiên cứu độc lập, tư duy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đề tài luận án nghiên cứu của NCS được hoàn thành trên cơ sở hệ thống lý thuyết chuyên sâu kết hợp với các thí nghiệm, thực nghiệm công phu đã đóng góp cho nhiệm vụ khai thác, làm chủ, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị của quân đội, tạo ra các quy trình công nghệ và góp phần vào việc thiết kế, chế tạo mới trang thiết bị quân sự… Đến nay, viện đã đào tạo được 300 tiến sĩ, 128 thạc sĩ, nhiều đồng chí trở thành nhà khoa học đầu ngành, giữ trọng trách trong các đơn vị, cơ quan khoa học của quân đội và đất nước. Ngoài ra, phát huy vai trò của viện nghiên cứu đa ngành, đến nay, viện đã tổ chức đào tạo được hơn 100 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong toàn quân.

Hiện nay, Viện KH&CN quân sự có 10 viện nghiên cứu chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ NCKH và đào tạo trình độ tiến sĩ theo 13 ngành đào tạo, trong đó có một số ngành đặc thù mà Viện KH&CN quân sự là cơ sở duy nhất trong quân đội đủ điều kiện tổ chức đào tạo. Công tác quản lý, quy trình tổ chức đào tạo được thực hiện chặt chẽ, phù hợp với đặc thù đơn vị; chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, đổi mới bảo đảm theo kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, đồng thời bám sát định hướng nghiên cứu của viện, các nhiệm vụ thực tế ở đơn vị, bảo đảm chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao, theo đúng phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ phát triển KH&CN quân sự và giáo dục đào tạo, với vị trí, vai trò là một viện NCKH đa ngành, quan trọng của quân đội, Viện KH&CN quân sự xác định tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa NCKH và đào tạo trình độ tiến sĩ theo định hướng KH&CN của Nhà nước, Bộ Quốc phòng nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng quân đội hiện đại. Thời gian tới, viện tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, từ nhận thức đến hành động, từ phát triển đội ngũ nhà giáo đến xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý công tác đào tạo; tích cực đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả; tăng cường cơ sở vật chất phòng thí nghiệm; chú trọng công tác hợp tác đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ với các hình thức, nội dung phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của viện và yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực ngoại ngữ theo quy định, xứng đáng là viện nghiên cứu đa ngành, quan trọng của quân đội, cơ sở đào tạo sau đại học chất lượng cao của quốc gia.

Theo Quandoinhandan