Thứ năm,  30/03/2023

“Thực túc – binh cường”

Đó là khẩu hiệu trên cổng khu tăng gia của Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3, Quân khu 1).

Đây cũng là phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Với tinh thần ấy, sau giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ luôn hăng say, trách nhiệm với công tác tăng gia sản xuất, góp phần quan trọng để Trung đoàn 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Thực túc - binh cường”
Tinh thần “Thực túc-binh cường” luôn lan tỏa trong toàn đơn vị.

 

“Thực túc - binh cường”
Bộ đội tập trung vỡ đất trồng rau.

 

“Thực túc - binh cường”
Các chiến sĩ vun tưới từng luống rau xanh.

 

“Thực túc - binh cường”
Niềm vui với những vụ cá bội thu.
Theo Quandoinhandan