Thứ năm,  08/12/2022

Họp Ban tuyển sinh quân sự tỉnh năm 2022


Đại tá Lê Xuân Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban TSQS tỉnh phát biểu tại cuộc họp

– Chiều nay (28/4), Ban tuyển sinh quân sự (TSQS) tỉnh Lạng Sơn năm 2022 tổ chức họp thông qua danh sách đề nghị các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển, xét cử tuyển đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở năm 2022.

Đại tá Lê Xuân Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban TSQS tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2022, chỉ tiêu đăng ký nguồn dự tuyển đào tạo cán bộ quân sự cơ sở trên địa bàn tỉnh là 24 chỉ tiêu. Ban TSQS tỉnh đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn cho ban TSQS các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức rà soát, khảo sát và đăng ký nhu cầu số lượng dự nguồn cán bộ quân sự cơ sở để chiêu sinh đào tạo theo kế hoạch của Ban TSQS Bộ Quốc phòng. Thông qua rà soát, tuyển chọn, khám tuyển của ban TSQS cấp huyện, thành phố, đến nay đã tuyển chọn được số lượng 12/24 chỉ tiêu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề còn bất cập trong công tác tuyển sinh đào tạo cán bộ quân sự cơ sở, việc bố trí công tác cho các đồng chí sau khi hoàn thành đào tạo…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban TSQS tỉnh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đối tượng về công tác đào tạo cán bộ quân sự cơ sở; thực hiện công tác TSQS đào tạo cán bộ quân sự cơ sở đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng; xây dựng phương án, lộ trình kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự cơ sở theo chiến lược dài hơi…, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG