Thứ năm,  08/12/2022

Chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ

– Xác định đội ngũ cán bộ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là hạt nhân nòng cốt góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP), những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng này.

Chi Lăng là một trong những huyện điển hình thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV. Thượng tá Dương Văn Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Chi Lăng cho biết: Để công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV luôn đạt chất lượng, giới thiệu người nào chắc người đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn khi tuyển chọn thanh niên tham gia DQTV cần chú trọng phẩm chất chính trị, lý lịch rõ ràng, có trình độ văn hóa, sức khỏe để tạo nguồn phát triển đảng.

Dân quân tự vệ thành phố Lạng Sơn huấn luyện bắn súng

Nhằm xây dựng lực lượng DQTV không ngừng lớn mạnh, cơ quan quân sự các cấp huyện Chi Lăng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Đồng thời, thông qua các hoạt động, cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lựa chọn những chiến sĩ ưu tú cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xem xét, đề nghị kết nạp những chiến sĩ tiêu biểu vào Đảng. Chỉ tính riêng trong năm 2021, các chi bộ trên địa bàn huyện Chi Lăng đã tổ chức kết nạp được 50 đảng viên mới trong lực lượng DQTV, nâng tổng số đảng viên trong lực lượng DQTV của huyện đạt 25,07% (tăng 8,77 so với năm 2017). Các đảng viên mới kết nạp đều có nhận thức tốt về Đảng, khẳng định bản lĩnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các hoạt động huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu, tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác quốc phòng quân sự địa phương (QPQSĐP) và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo thành lập, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo đúng Điều lệ Đảng. Nhờ đó, định kỳ các chi bộ đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV ở cơ sở.

Từ thực hiện thí điểm thành lập 14 chi bộ quân sự, đến năm 2021, tổng số chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã phát triển lên 43 chi bộ (trong đó, 21/21 xã, thị trấn biên giới đều có chi bộ quân sự). Thông qua sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã chủ động tham mưu cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở, chú trọng công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV đảm bảo nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng. Các cơ quan, đơn vị đã rà soát, căn cứ nguyện vọng, động cơ, thái độ phấn đấu vào Đảng, kết quả công tác, học tập, huấn luyện của quần chúng trong lực lượng DQTV để giới thiệu cho chi bộ xây dựng nguồn phát triển đảng. Các chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên kèm cặp, bám sát quá trình phấn đấu của quần chúng một cách chặt chẽ và đề nghị, xem xét kết nạp, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng.

Chỉ tính riêng trong năm 2021, các chi bộ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức kết nạp được 319 đảng viên mới trong lực lượng DQTV, nâng tổng số đảng viên trong lực lượng DQTV toàn tỉnh đạt 21% (tăng 1,5% so với năm 2017). Trong thực hiện nhiệm vụ, các đảng viên trong lực lượng DQTV luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Hiệp, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Đồng Đăng cho biết: Chi bộ, Ban CHQS thị trấn tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền tập trung xây dựng lực lượng dân quân vững chắc, lấy công tác phát triển đảng làm trọng tâm. Vì vậy, chi bộ, cơ quan quân sự làm tốt công tác lựa chọn quần chúng ưu tú trong lực lượng dân quân, cử theo học các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, làm nguồn cho phát triển đảng. Nhờ đó, việc kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Năm 2021, chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên mới, hiện đang chuẩn bị tổ chức kết nạp thêm 1 đảng viên mới năm 2022, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt gần 23%.

Có thể khẳng định rằng, công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV đã ngày càng có tác động tích cực đến hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, qua đó, đáp ứng yêu cầu công tác QPQSĐP trong tình hình mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG