Chủ nhật,  03/12/2023

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh


Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh – Ảnh: Hoài Thu

Trong hai ngày 11/5 và 12/5, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn kiểm tra, nắm tình hình công tác đảng, công tác chính trị tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng (BĐBP) tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát chỉ đạo cấp trên, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, vận dụng các hình thức giáo dục phù hợp với thực tiễn. Qua đó, 100% cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện; 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn tỉnh. Cùng đó, đơn vị đã quán triệt thực hiện tốt đề án “Quân đội phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”; triển khai các mô hình gắn với cuộc vận động “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” và đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Đối với BĐBP tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức nghiêm túc, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị đầu năm; phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch năm 2022 của các cấp đảm bảo nội dung, chương trình, kế hoạch. Trong công tác xây dựng Đảng, BĐBP tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, cụ thể hóa xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Cùng đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, phát huy có hiệu quả 21 tổ thông tin và truyền thông của đồn biên phòng và các xã, thị trấn biên giới để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế – xã hội, giúp người dân giảm nghèo.


Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh – Ảnh: Vi Toàn

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ghi nhận, biểu dương những kết quả của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nắm chắc tình hình đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ về mọi mặt, nắm chắc pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới; thực hiện tốt công tác giúp dân phát triển kinh tế – xã hội giảm nghèo, xây dựng củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân vững chắc; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, tăng cường quản lý kỷ luật, đơn vị đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

HOÀI THU – VI TOÀN