Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Nghề số 4 đã làm tốt công tác tuyển sinh, đào tạo, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách trên địa bàn và cả nước; được chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân đánh giá cao về chất lượng đào tạo, tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 95%. Hiện nay, trường có 3 trung tâm, cơ sở đào tạo; 3 địa điểm liên kết đào tạo và 5 khoa, ngành. Hằng năm, trường tuyển sinh và đào tạo nghề cho khoảng 12.000 đối tượng.

Khảo sát thực trạng để bàn giao Trường Cao đẳng Nghề số 4
Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại buổi khảo sát.

 

 

Khảo sát thực trạng để bàn giao Trường Cao đẳng Nghề số 4
Trung tướng Ngô Minh Tiến và đoàn khảo sát nắm bắt tư tưởng của cán bộ, giáo viên nhà trường.

Tại buổi làm việc, các cơ quan của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ LĐ-TB&XH đã khảo sát thực trạng của Trường Cao đẳng Nghề số 4 về các nội dung: Tổ chức biên chế và con người; tư tưởng cán bộ, đảng viên; tài chính; doanh trại, đất quốc phòng và cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng và đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đánh giá cao kết quả mà Trường Cao đẳng Nghề số 4 đạt được trong công tác tuyển sinh, đào tạo và yêu cầu các cơ quan hai bộ phối hợp tốt với nhau trong quá trình triển khai thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao, giải thể trường theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, Trung tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện bàn giao phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, không làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, đồng thời, cần lưu ý đến việc giải quyết tốt các vấn đề về chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên, người lao động của nhà trường.