Thứ ba,  05/07/2022

Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

– Ngày 25/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382, ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết 382, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Theo đó, đến nay, 100% cán bộ sĩ quan ngành kỹ thuật có trình độ đại học trở lên, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm sau luôn cao hơn năm trước. Cùng đó, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị cấp trên quan tâm tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống kho tàng, với kinh phí đầu tư là trên 23 tỷ đồng; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, kiểm định, hóa nghiệm… đối với hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật, đảm bảo đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 382 về công tác kỹ thuật trong 15 năm qua. Đồng  chí nhấn mạnh: Trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, vai trò của yếu tố con người và vũ khí trang bị kỹ thuật; tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu gắn với bảo đảm an toàn kho trạm, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gắn với thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Tại hội nghị, 8 tập thể, 8 cá nhân đã vinh dự được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen do đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

DƯƠNG NGUYÊN