Thứ tư,  06/07/2022

Đồng bộ công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

– Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ biên giới luôn có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, ngành và người dân, nhất là sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và huyện ủy 5 huyện biên giới. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trên địa bàn 5 huyện biên giới của tỉnh có 21 xã, thị trấn, dân số gần 70 nghìn nhân khẩu, với thành phần chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao. Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 5 huyện biên giới đã duy trì và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế phối hợp; thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ biên giới; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các lực lượng, tổ chức đoàn thể và toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra biên giới

Để huy động sức mạnh tổng hợp, Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 5 huyện biên giới đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đặc biệt, có sự phối hợp, duy trì 143 đảng viên của các đồn biên phòng tham dự sinh hoạt tại 100 chi bộ thôn, khu dân cư và phân công 193 đảng viên phụ trách 734 hộ gia đình. Đảng viên các đồn biên phòng đã tích cực tham mưu cho các chi bộ duy trì thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng theo đúng quy định; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới.

Điểm nổi bật, Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 5 huyện biên giới đã chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT/TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Các đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền cơ sở đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tập thể, gia đình sinh sống ở khu vực biên giới tham gia phong trào. Đến nay, đã có 952 hộ gia đình, 50 tập thể là các thôn, bản, khu dân cư và các tổ chức đoàn thể ký nhận 228,6 km/231,7 km đường biên giới, 469/474 cột mốc để phối hợp cùng BĐBP quản lý, bảo vệ. Qua đó, nhận thức của các cấp, ngành và Nhân dân trên địa bàn được nâng lên, từ đó, tích cực tham gia quản lý, bảo vệ biên giới. Từ năm 2017 đến nay, người dân đã phát hiện và cung cấp cho BĐBP khoảng 500 nguồn tin để xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc liên quan biên giới và an ninh, trật tự khu vực biên giới.​

Từ năm 2017 đến nay, các đồn biên phòng và các xã, thị trấn biên giới đã phối hợp tổ chức cho các lực lượng chức năng và Nhân dân tham gia tuần tra biên giới trên 1.780 lần, với hơn 20 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP và hơn 5.500 lượt cán bộ, dân quân và người dân tham gia. Đồng thời, tổ chức trên 1.500 buổi, với hơn 12.550 ngày công lao động, phát quang khoảng 170 km đường tuần tra và khoảng 190 km đường thông tầm nhìn biên giới.

Cao Lộc là một trong 5 huyện biên giới, có đường biên giới quốc gia dài trên 74 km tiếp giáp với thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc. Đồng chí Phạm Quang Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cao Lộc cho biết: Thực hiện quy chế phối hợp, Huyện ủy Cao Lộc và Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình khu vực biên giới; tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới có trọng tâm, trọng điểm; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các lực lượng chức năng và Nhân dân trên địa bàn tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Nổi bật từ năm 2021 đến nay, huyện Cao Lộc đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức 3 đoàn hội đàm với thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh về việc liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới… Ngoài ra, huyện tổ chức 12 đoàn đại biểu kiểm tra, xác định lại hướng đi, vị trí của đường biên giới và phạm vi, vị trí xây dựng hàng rào thép gai của phía Trung Quốc đảm bảo theo đúng 3 văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 5 huyện biên giới tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới chặt chẽ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

NÔNG ĐÌNH QUANG