Thứ hai,  26/09/2022

Sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống

Sáng 2-8, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng BĐBP tại 48 điểm cầu trực tuyến.

Sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống
 Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP trình bày cùng các tham luận tại hội nghị đã thống nhất đánh giá: Mười năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, yêu cầu huấn luyện cho các đối tượng và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo tinh thần của Nghị quyết 765.

Qua đó, giúp nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện có chuyển biến rõ nét; chỉ đạo quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”.

Sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống
 Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP trình bày báo cáo tại hội nghị.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”… Những kết quả, thành tích trên là nhân tố quan trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới và xây dựng BĐBP “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”.

Sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống

 

Sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ tư lệnh BĐBP.

Về một số phương hướng thực hiện Nghị quyết 765 trong thời gian tới đã được hội nghị xác định cụ thể đó là: Toàn lực lượng thống nhất nhận thức chung về công tác huấn luyện, xác định công tác huấn luyện phải là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong thời bình, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp; là trách nhiệm của mọi tổ chức, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Tổ chức huấn luyện cho mọi đối tượng, tập trung có trọng tâm, trọng điểm cho các đối tượng làm nhiệm vụ trên biên giới, các đồn, trạm, lực lượng cơ động; lực lượng đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm. Huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện sử dụng thành thạo đối với các loại vũ khí, trang bị mới; phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị đóng quân cùng địa bàn; tăng cường hợp tác với các lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để trao đổi, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm trong huấn luyện.

Theo Quandoinhandan