Từng bước hiện đại hóa trang bị kỹ thuật

Những năm qua, TCCT tiếp nhận, cấp phát đưa vào sử dụng nhiều chủng loại TBKT thuộc các ngành xe-máy; CTĐ, CTCT; công nghệ thông tin từ các nguồn khác nhau, tổ chức điều chuyển trong nội bộ và đến các đơn vị trong toàn quân. Tổng cục cũng đã đầu tư mua sắm TBKT đặc thù thuộc các dự án của Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Điện ảnh Quân đội nhân dân, trang bị nghiệp vụ an ninh của Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; mua sắm và cấp phát 190 xe ô tô, 21 máy xúc, 44 máy dò mìn phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; mua sắm cải hoán và cấp phát 132 xe ô tô chuyên dùng, xe nghiệp vụ các loại…

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trong TCCT tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng các đề tài, công nghệ mới để nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác sử dụng và quản lý TBKT tại đơn vị, giải quyết kịp thời những khó khăn, yêu cầu bức thiết trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, những năm qua, các đơn vị: Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Công ty TNHH Một thành viên In Quân đội 1; Phòng Vật tư CTĐ, CTCT đã ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đưa vào thực tế quản lý, khai thác và sản xuất tại đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực.

Đổi mới phương thức bảo đảm, đưa công tác kỹ thuật đi vào chiều sâu vững chắc
Cán bộ, kỹ sư Phòng Công nghệ thông tin, Báo Quân đội nhân dân (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật. Ảnh: SƠN BÌNH 

Nổi bật là việc cải hoán, lắp đặt trang thiết bị trên các xe truyền hình lưu động chuyển từ chuẩn SD sang chuẩn HD, nâng cao chất lượng phát sóng truyền hình trực tiếp; sử dụng máy phát điện mini đặt trên xe ô tô bán tải phục vụ đưa tin về công tác phòng, chống lụt bão tại các địa phương; lắp đặt 10 đài tiếp sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở quần đảo Trường Sa; cải hoán xe chiếu phim kết hợp tuyên truyền cơ động; nghiên cứu bảo đảm báo chí hằng ngày cho bộ đội đóng quân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 qua đường truyền vệ tinh VISAT; lắp đặt bộ tự động tắt, mở nguồn tự động cho hệ thống truyền thanh nội bộ tích hợp bộ thu Đài Tiếng nói Việt Nam và bộ tự động báo hiệu lệnh, thông báo thời gian làm việc, nghỉ ngơi trong ngày, phát nhạc hành tiến trong huấn luyện…

Giữ tốt, dùng bền các loại trang bị

Để phát huy công năng của các loại TBKT, đồng thời giữ tốt, dùng bền phục vụ hiệu quả các hoạt động CTĐ, CTCT và các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, Cục Hậu cần tham mưu với Đảng ủy, thủ trưởng TCCT xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng TBKT cho các nhiệm vụ; rà soát quy hoạch sử dụng TBKT hiện có đến năm 2025 và những năm tiếp theo; thực hiện quy định phân nhóm TBKT, sử dụng đúng mục đích, đúng nhiệm vụ.

Hằng năm, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, giám định TBKT theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Vì vậy, 100% TBKT được bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ; hệ số kỹ thuật luôn đạt yêu cầu đề ra. Hiện nay, hệ thống kho, trạm, nhà xưởng đều được lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, thiết bị, dụng cụ cứu hỏa nhà kho thông minh…

Cùng với đó, gắn việc quản lý TBKT, quản lý con người với quản lý công việc và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành hoạt động công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tổ chức tập huấn, thống nhất hệ thống văn kiện, sổ sách đăng ký, mẫu biểu quản lý của từng ngành để tránh chồng chéo, thiếu sót trong đăng ký, thống kê, báo cáo.

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Cục Hậu cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, thủ trưởng TCCT tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy trong tổ chức thực hiện ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, đưa công tác kỹ thuật đi vào chiều sâu vững chắc. Đẩy mạnh huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao trình độ quản lý, khai thác, sử dụng, làm chủ TBKT, đặc biệt là TBKT thế hệ mới, hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào công tác bảo đảm kỹ thuật; thường xuyên rà soát, củng cố an toàn hệ thống kho, trạm, xưởng bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo ngành, từng bước đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…