Thứ ba,  31/01/2023

Tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương trong toàn quân

Bước vào năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847).

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, đã duy trì có chất lượng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với chủ đề “tự soi, tự sửa”; các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch của tập thể và phấn đấu cá nhân trong toàn khóa và hằng năm. Các cấp ủy đưa nội dung Nghị quyết 847 vào nghị quyết thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng để lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân được nâng lên.

Gắn liền với đó, toàn quân đưa Nghị quyết 847 vào thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, như: tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự đã đạt được nhiều kết quả tốt, làm chuyển biến tình hình cơ quan, đơn vị. Trong đó, các cấp đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chủ động chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện xử lý thắng lợi các tình huống an ninh phi truyền thống; đề cao trách nhiệm trong quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật bộ đội, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện vi phạm.

Việc đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo, kịp thời phát hiện xem xét, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên có vi phạm. Mặt khác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Thường xuyên chăm lo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh.

Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị, thời gian qua, triển khai thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, Kết luận số 01, các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện hàng trăm mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như: “Tiếng nói chính trị viên”, “Tổ 3 người cùng tiến”; “Cơm nóng cho em tới trường”, “Nêu gương của cán bộ, đảng viên”; “Tiết học vùng biên”, “Thắp sáng biên cương”… Hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị toàn quân đã và đang triển khai đồng bộ những nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết 847, các Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo Nhandan