Chuyến thăm nhằm tăng cường công tác thông tin đối ngoại quốc phòng với Lào và Campuchia, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia và thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”, “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022”.