Thứ hai,  28/11/2022

Cụm thi đua số 1 Bộ đội Biên phòng: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn trao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 BĐBP năm 2023 cho Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh

– Ngày 16/9, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua số 1 BĐBP gồm BĐBP các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) năm 2022.

Trong năm 2022, công tác TĐKT và phong trào TĐQT đã được các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã bám sát chủ đề thi đua “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với tình hình, nhiệm vụ, gắn với phong trào thi đua yêu nước do các địa phương phát động, đạt kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến và nâng cao chất lượng các mặt công tác Biên phòng. Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã tổ chức tuần tra, kiểm tra biên giới được trên 15 nghìn lần, qua đó, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Công tác khen thưởng được đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp thực thi nhiệm vụ, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, gắn với phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trong năm, đã có 178 lươt tập thể và 345 lượt cá nhân thuộc các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 được các cấp khen thưởng, góp phần động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu bật những kết quả đã đạt được trong năm 2022, chia sẻ những mô hình, cách làm hay, cũng như chỉ ra các tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra những giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu suy tôn các đơn vị có thành tích xuất sắc, đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cờ thi đua năm 2022 cho BĐBP các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Điện Biên. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2023 cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh.

ĐÌNH QUANG – VI TOÀN