Thứ năm,  23/03/2023

Cao Lộc chuẩn bị diễn tập sát thực tiễn

– Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Cao Lộc năm 2022 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Cao Lộc đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với các giải pháp thiết thực, đồng bộ để bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, nội dung và mục đích đề ra.

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Chỉ thị số 131/CT- BCH ngày 23/3/2022 của Bộ CHQS tỉnh về việc tổ chức diễn tập KVPT huyện Cao Lộc năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện Cao Lộc xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần tập trung quán triệt sâu sắc đến toàn thể các cấp, các ngành, xây dựng ý chí quyết tâm, chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Lực lượng dự bị động viên luyện tập sử dụng súng cối để tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cao Lộc

Thượng tá Lương Ngọc Truyện, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cao Lộc cho biết: Là cơ quan thường trực, Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc diễn tập, ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm theo đúng theo kế hoạch diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Đồng thời, cơ quan quân sự huyện đã xây dựng ý định diễn tập KVPT huyện năm 2022 trình Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phê chuẩn và triển khai công tác chuẩn bị đảm bảo phương châm “thiết thực, bí mật, an toàn, hiệu quả”.

Theo đó, cơ quan quân sự, công an đã phối hợp, chủ động tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan tham mưu của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, tổ đạo diễn của tỉnh tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ các thành viên tham gia diễn tập KVPT của huyện xây dựng hệ thống văn kiện, bảo đảm diễn tập diễn ra đúng với yêu cầu. Trên cơ sở hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã chuẩn bị văn kiện theo yêu cầu từng ngành, đúng quy cách, tổ chức luyện tập sát với tình hình thực tiễn của địa phương và nhiệm vụ tác chiến trong KVPT huyện.

Thượng tá Chu Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Cao Lộc cho biết: Trong diễn tập KVPT huyện, lực lượng công an sẽ tham gia diễn tập phần thực binh xử lý tình huống A2, giải tán tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và xử lý tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Thông qua diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng chủ động cảnh báo, răn đe các thế lực thù địch, phản động đang có âm mưu phá hoại, gây rối biểu tình, bạo loạn, khủng bố… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Cùng với đó, cơ quan quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung các hội nghị trong các giai đoạn diễn tập bảo đảm theo đúng quy định; ổn định tổ chức biên chế các đơn vị dự bị động viên, giao chỉ tiêu động viên cho các xã, thị trấn. Đồng thời, thực hành kiểm tra sẵn sàng động viên và diễn tập động viên theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, quân số; bố trí các hạng mục công trình trong khu vực diễn tập thực binh theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Tổ chức cải tạo hoàn thiện khu căn cứ chiến đấu, bố trí 3 hầm họp, 1 hầm sa bàn, 36 phòng làm việc của lãnh đạo, các phòng, ban, cơ quan, các khu vực sơ tán nhân dân và học sinh với tổng diện tích gần 5,7 ha, xây dựng đầy đủ nơi ăn ở cho bộ đội, hệ thống giao thông hào, trạm gác, trận địa phòng không theo quy định, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng, sinh hoạt tham gia diễn tập.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị con người, vật chất phục vụ cho diễn tập thực binh bắn đạn thật cũng đã được làm xong như: làm gần 100 mô hình, học cụ bia, bảng, vật chất công binh; dự trù vật chất và vũ khí thiết bị, đạn dược bảo đảm cho thực binh bắn đạn thật theo đúng quy định; tổ chức xây dựng thao trường theo đúng phương án đã phê duyệt với hệ thống công sự trận địa, hào chiến đấu, bố trí mục tiêu, bãi tạo giả, đường lên và vị trí tham quan.

Thiếu uý Hứa Văn Dũng, Trung đội trưởng Trung đội cối 82, Tiểu đoàn 3 dự bị động viên huyện Cao Lộc cho biết: Từ cuối tháng 10 đến nay, đơn vị tập trung tổ chức luyện tập, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị để tham gia diễn tập bảo đảm an toàn; tổ chức duy trì chế độ sinh hoạt, học tập công tác ở khu trú quân dã ngoại bảo đảm đúng quy định của điều lệnh quản lý bộ đội và công tác tham mưu tác chiến.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, quyết tâm, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập KVPT huyện Cao Lộc sẽ diễn ra từ ngày 14/11/2022 đã cơ bản hoàn tất. Tin chắc rằng, cuộc diễn tập sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trong xây dựng KVPT huyện Cao Lộc ngày càng vững chắc.

NÔNG ĐÌNH QUANG