Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng BQP chủ trì, với sự tham dự của Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc BQP. 

Tạo sự chuyển biến, tiến bộ rõ nét

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất đánh giá: Những năm qua, công tác huấn luyện trong toàn quân đã có sự đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc nghị quyết, triển khai thực hiện quyết liệt; nhận thức, tư duy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về công tác huấn luyện và chất lượng huấn luyện, diễn tập trong toàn quân được nâng lên rõ rệt… góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết 765, BQP đã chỉ đạo huấn luyện toàn diện các đối tượng. Trong huấn luyện luôn quán triệt sâu sắc phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; xác định huấn luyện cán bộ là then chốt, lấy huấn luyện tác chiến trong điều kiện phức tạp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao làm điều kiện và môi trường để rèn luyện bộ đội. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện bảo đảm chặt chẽ từ cơ quan chức năng BQP đến các đơn vị, địa phương. Công tác bảo đảm huấn luyện được đầu tư đúng hướng, mang lại hiệu quả cao. Chỉ huy các cấp đề cao vai trò, trách nhiệm, chủ động trong chỉ đạo, quản lý, điều hành nhiệm vụ huấn luyện; phân định rõ trách nhiệm cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành và trực tiếp tổ chức huấn luyện…

Công tác huấn luyện có sự đổi mới toàn diện và đạt nhiều kết quả
 Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu tham quan sản phẩm công nghiệp quốc phòng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Ảnh: CHÍ PHAN

Khẳng định đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định chất lượng huấn luyện, các ý kiến đều cho rằng, việc quan trọng nhất là phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy. Cùng với đó, nhiều ý kiến tại hội nghị cũng nêu rõ, việc đổi mới về nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện trong những năm qua đã bám sát mục tiêu, yêu cầu của nghị quyết, bảo đảm nội dung huấn luyện, diễn tập sát với thực tiễn địa bàn, đối tượng tác chiến, tình huống có thể diễn ra… Theo lãnh đạo một số đơn vị, việc kịp thời nghiên cứu, biên soạn tài liệu huấn luyện-đào tạo để bảo đảm sát với sự thay đổi của thực tiễn, biên chế vũ khí, trang bị mới và gắn với thực tế đơn vị có vai trò hết sức quan trọng. Để thực hiện nội dung này, các học viện, nhà trường Quân đội đã tổ chức khảo sát thực tế đơn vị, nắm chất lượng cán bộ sau khi ra trường cũng như những yêu cầu của đơn vị để điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm “đầu ra” hoàn thành được chức trách, nhiệm vụ.  

Đánh giá chung, công tác huấn luyện trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 có sự tiến bộ rõ rệt. Các cơ quan chức năng BQP đã phối hợp, tổ chức kiểm tra công tác huấn luyện đối với 336 lượt đơn vị. Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, tỷ lệ khá, giỏi tăng 4,5% so với giai đoạn trước; kết quả huấn luyện hằng năm đều tăng; đặc biệt, các vận động viên Quân đội tham gia những giải đấu, hội thao trong nước và quốc tế đoạt nhiều giải thưởng cao. 

Tiếp tục nâng tầm công tác huấn luyện 

Bên cạnh nêu bật kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765, dự thảo báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thẳng thắn nêu lên những hạn chế trong công tác huấn luyện cần tập trung khắc phục như: Vẫn còn một số cán bộ chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện; có hiện tượng “khoán trắng” nhiệm vụ huấn luyện cho cấp dưới; “bệnh thành tích” trong huấn luyện ở một số đơn vị chưa được khắc phục triệt để; phương pháp, tác phong huấn luyện của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, nhất là cán bộ phân đội mới ra trường còn huấn luyện nặng về lý thuyết; diễn tập của một số đơn vị chưa sát với thực tiễn…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ: Việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện là vô cùng quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện và điều này đã được thực tiễn chứng minh rất rõ trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, một số cán bộ đơn vị vẫn chưa thực hiện đúng hoặc vận dụng chưa phù hợp. Việc gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực, sức cơ động và rèn luyện chính quy, kỷ luật vẫn còn hạn chế. Công tác đào tạo của một số nhà trường Quân đội vẫn có nội dung chưa đáp ứng tốt với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”…

Phân tích vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 765 tiếp thu những ý kiến phát biểu tại hội nghị và bài tham luận của các đại biểu gửi về để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tổng kết, nhất là nêu rõ những hạn chế, bất cập trong công tác huấn luyện thời gian qua, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực. Từ đó nghiên cứu, đưa ra những giải pháp tốt nhất, tham mưu, đề xuất QUTƯ ban hành nghị quyết mới để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Định hướng công tác huấn luyện trong thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nghiêm túc và quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin trong huấn luyện, diễn tập… Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trước hết phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: Cán bộ là gốc của mọi công việc, là khâu then chốt. Do đó, thường xuyên quan tâm và tập trung làm tốt công tác giáo dục-đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ, năng lực huấn luyện toàn diện cho đội ngũ cán bộ. Quá trình huấn luyện phải luôn gắn với rèn luyện bộ đội và đơn vị về thể lực, sức cơ động và chấp hành kỷ luật, thực hiện nền nếp chính quy; chú ý nâng dần độ khó, bảo đảm yêu cầu ngày càng cao để có thể đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, tình huống. Trước mắt, cần nghiên cứu đổi mới diễn tập và tổ chức hội thi, hội thao trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp để các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ quen dần với sự khẩn trương, đáp ứng được đòi hỏi của tác chiến hiện đại; tăng cường kiểm tra đột xuất và phúc tra để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện; có giải pháp hiệu quả và duy trì nghiêm các quy định để không xảy ra mất an toàn trong huấn luyện…

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP; đồng thời khẳng định Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 765 sẽ bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết bảo đảm đầy đủ, chất lượng, làm cơ sở tham mưu, đề nghị QUTƯ ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, với quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện để đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.