Thứ ba,  31/01/2023

Tạo bước đột phá trong công tác hậu cần quân đội

Ðể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta luôn được Ðảng, Nhà nước, các địa phương quan tâm đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực hậu cần, Nghị quyết số 623-NQ/QUTW năm 2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (Nghị quyết số 623) về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, qua 10 năm được ban hành, quán triệt, triển khai thực hiện đi vào cuộc sống, đã thật sự tạo bước đột phá, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng tham quan mô hình sáng tạo đường ống xăng dầu trong dã ngoại. (Ảnh: Việt Dũng)
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng tham quan mô hình sáng tạo đường ống xăng dầu trong dã ngoại. (Ảnh: Việt Dũng)

Trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, đất nước đối mặt với nhiều thách thức. Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 623 gắn với thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quân đội và cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng năm; đồng thời, tham mưu, đề xuất với Nhà nước ban hành các nghị định về công tác hậu cần sát với điều kiện phát triển của nền kinh tế đất nước.

Phát huy nội lực xây dựng thế trận hậu cần

Theo đó, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Toàn quân coi trọng giáo dục chính trị, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về công tác hậu cần trong tình hình mới. Gắn liền với xây dựng, bổ sung quy chế lãnh đạo các lĩnh vực công tác quan trọng như đầu tư và xây dựng, xăng dầu, quản lý sử dụng đất quốc phòng. Cấp ủy, người chỉ huy các cấp coi trọng nguyên tắc lãnh đạo, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong lĩnh vực công tác này. Các cơ quan, đơn vị coi trọng xây dựng, tổng kết nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn liền đấu tranh ngăn ngừa, xử lý nghiêm những biểu hiện lãng phí, tiêu cực…

Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần trao đổi: Ðây cũng là quá trình đẩy mạnh thể chế hóa nhằm phát huy nội lực trong xây dựng, tăng cường thế trận hậu cần quân đội. Ðây cũng là quá trình tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo hậu cần với nghiên cứu, dự báo chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, tập trung vào những vấn đề về tác động của các nguy cơ, thách thức, tình huống quốc phòng đến công tác hậu cần quân đội.

Theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; đầu tư xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận hậu cần các cấp, duy trì hoạt động của hậu cần khu vực phòng thủ quân khu, các tỉnh, thành phố gắn với phòng thủ dân sự; chúng ta đã huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng một số công trình hậu cần trên các địa bàn chiến lược, phát triển công nghiệp hậu cần kết hợp với phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hậu cần, sát với yêu cầu bảo đảm cho các lực lượng vũ trang trong thời bình; sẵn sàng chuyển sang thời chiến; yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm cho các nhiệm vụ

Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác hậu cần quân đội, bảo đảm kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và đột xuất, tập trung nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia, ở địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của Ðảng, Nhà nước và Quân đội… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến; dự trữ vật chất, trang bị hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; huấn luyện và bảo đảm tốt hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “Trong bất luận tình huống nào Quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19″…

Toàn quân, thường xuyên coi trọng việc đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính quân đội.

Toàn quân, thường xuyên coi trọng việc đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính quân đội, phù hợp với chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, tính chất nhiệm vụ đặc thù của quân đội; tích cực đổi mới tạo nguồn, mua sắm vật chất hậu cần, theo đúng quy định pháp luật.

Ðồng thời, tập trung chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần thường xuyên; xây dựng và triển khai thực hiện Ðề án “Nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất – chế biến trong Quân đội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030”; phát huy hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất, trạm chế biến tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật nhằm giảm công sức của bộ đội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Ngành hậu cần quân đội cũng tích cực nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng, mầu sắc, kiểu dáng quân trang, bảo đảm bền, đẹp, thống nhất, chính quy, đáp ứng được yêu cầu mang mặc, phù hợp với hoạt động của bộ đội trong mọi điều kiện; triển khai nghiên cứu thử nghiệm, sản xuất đưa vào sử dụng một số sản phẩm phục vụ cho nhiệm vụ đặc thù, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hoạt động dã ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, tiêu chuẩn, định mức bảo đảm vật tư quân y được nâng lên, bảo đảm đủ, kịp thời thuốc, hóa chất xét nghiệm thiết yếu và trang thiết bị y tế cho các tuyến; kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị, chủ động phòng, chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các bệnh viện quân y được đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại, cùng nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai, áp dụng hiệu quả ngang tầm với trình độ một số nước trong khu vực và hệ thống y tế nước nhà.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình doanh trại theo hướng cơ bản, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với vùng, miền và tính chất, nhiệm vụ của đơn vị. Toàn quân đã xóa nhà cấp 4 xuống cấp; xây dựng các công trình nước sạch sinh hoạt, tắm nóng; cải tạo, nâng cấp hệ thống sân, đường nội bộ, điện hạ thế; chống rét, chống gió lùa đều đạt 100% kế hoạch.

Chủ động tạo nguồn xăng dầu, khí tài xăng dầu, xây dựng hạn mức xăng dầu hằng năm sát với nhiệm vụ, đặc thù từng loại hình đơn vị, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất, nhất là bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thăm dò, khai thác dầu khí và địa bàn chiến lược.

Thời gian qua, ngành vận tải quân sự luôn tích cực, chủ động nắm bắt, dự báo tốt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai toàn diện công tác vận tải ở cả ba tuyến chiến lược, chiến dịch, chiến thuật. Tổ chức vận chuyển an toàn, kịp thời trang bị kỹ thuật, vật chất, cơ động lực lượng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch, bảo đảm cho Trường Sa. Thiếu tướng Nguyễn Ðức Tùng, Cục trưởng Vận tải (Bộ Quốc phòng) trao đổi, ngành vận tải quân sự đã được đầu tư lực lượng, phương tiện được bảo đảm kiện toàn, đổi mới, hiện đại, tăng khả năng cơ động, năng lực vận tải của toàn quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển trong mọi tình huống.

Thực tế khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả thực hành tiết kiệm qua 10 năm, trong công tác quân nhu đạt gần 121 tỷ đồng; doanh trại 1.236 tỷ đồng; xăng dầu hơn 3.152 tỷ đồng; vận tải gần 45 tỷ đồng…

Xây dựng ngành hậu cần quân đội ngày càng vững mạnh

Quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương đã tạo bước tiến mới về nhận thức và hành động; về trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với công tác hậu cần quân đội.

Tuy nhiên, theo đánh giá, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, còn những vấn đề hạn chế, bất cập, khuyết điểm, từ đó đặt ra yêu cầu cần tập trung giải quyết, đó là, nhận thức về vị trí, vai trò công tác hậu cần của một số cấp ủy, chỉ huy chưa sâu sắc, toàn diện; giải pháp thực hiện chưa đồng bộ, chưa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; việc phối hợp trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ của một số cơ quan quân sự địa phương hiệu quả chưa cao. Mức độ tiếp cận khoa học, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin còn thấp; nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học vào hoạt động hậu cần chưa nhiều…

Trung tướng Ðỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần trao đổi, từ quá trình quán triệt, triển khai Nghị quyết số 623, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo với thực tiễn thành tựu có được, ngành hậu cần quân đội đã tổng kết và đúc rút được những bài học lớn, có giá trị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng, xây dựng quân đội trong tình hình mới, ngành hậu cần quân đội đang hướng mạnh vào mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các nguồn lực, xây dựng ngành hậu cần vững mạnh; từng bước hiện đại hóa trang bị, phương tiện và cơ sở vật chất hậu cần. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, tăng cường tiềm lực hậu cần quân đội về mọi mặt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, bảo đảm tốt nhất cho các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiến lên hiện đại.

Theo Nhandan