Kế thừa và phát huy truyền thống Binh chủng Đặc công hai lần anh hùng; quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Đặc công và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng đặc công toàn quân, bảo đảm trong bất cứ tình huống, điều kiện, hoàn cảnh nào Bộ đội Đặc công cũng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, nhiệm vụ của Bộ đội Đặc công luôn có sự bổ sung, phát triển, mang tính đặc thù, đặc biệt của Quân đội. Điều đó đặt ra yêu cầu mới, ngày càng cao đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của lực lượng đặc công.

Đổi mới tư duy, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho lực lượng đặc công toàn quân
Lãnh đạo Binh chủng Đặc công kiểm tra sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ của Lữ đoàn Đặc công biệt động 1. Ảnh: NHẤT ĐOÀN

Để xây dựng Binh chủng Đặc công “cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, nhà trường luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, tổ chức huấn luyện theo đúng quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; đúng với định hướng xây dựng Quân đội thời kỳ mới.

Bám sát phương châm ”cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Đặc công luôn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xuyên suốt quá trình huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục-đào tạo tại nhà trường gắn với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu tại đơn vị; huấn luyện sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng, địa bàn tác chiến, điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao; phù hợp với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị.

Trong huấn luyện, chú trọng đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; thực hiện nghiêm các chế độ, nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; phân rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác xây dựng, phê duyệt kế hoạch huấn luyện, tiến trình biểu, giáo án, bài giảng; đăng ký, thống kê, tổng hợp kết quả huấn luyện.

Tăng cường hội thi, hội thao, tạo động lực nâng cao chất lượng huấn luyện. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra huấn luyện; thực hiện kiểm tra chỉ huy và cơ quan trước khi kiểm tra phân đội. Kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nghiêm túc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở.

Một trong những nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện chính là Binh chủng luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới chương trình huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự; giữa huấn luyện tại đơn vị với đào tạo của nhà trường; chú trọng huấn luyện đồng bộ cho cán bộ và phân đội, huấn luyện theo nhiệm vụ và huấn luyện nâng cao cho lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, lực lượng phản ứng nhanh; coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế và các loại vũ khí trang bị mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại dài ngày trong điều kiện khắc nghiệt, huấn luyện đối kháng để nâng cao kỹ năng chiến đấu, khả năng sinh tồn; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, giữa huấn luyện với công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật.

Để tạo đột phá, khắc phục tình trạng đi theo lối mòn, chống bệnh thành tích trong huấn luyện, Binh chủng tích cực đổi mới nội dung, tổ chức phương pháp, xác định huấn luyện cán bộ là khâu quan trọng, then chốt, là đòn bẩy nâng cao chất lượng huấn luyện đơn vị.

Qua đó, chất lượng huấn luyện của lực lượng đặc công toàn quân ngày càng được nâng cao, trình độ kỹ, chiến thuật của cán bộ, chiến đấu viên, chiến sĩ ngày càng thuần thục, điêu luyện, có thể chất tốt, sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế; có khả năng tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, luôn quyết tâm cao, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Có thể thấy rõ, những năm qua, thông qua các cuộc kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và trình diễn cho các phái đoàn tham quan, lực lượng đặc công luôn được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt, các đơn vị thuộc Binh chủng Đặc công và lực lượng đặc công toàn quân đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập ở các cấp và tham gia những cuộc diễn tập theo những phương án tác chiến với nhiều hình thức tác chiến ở các quy mô khác nhau đều đạt kết quả cao. Qua huấn luyện, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến đấu viên, chiến sĩ ngày càng kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây chính là minh chứng cho kết quả huấn luyện vững chắc được soi vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Đặc công.

Nhận thức sâu sắc huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên; là điều kiện tiên quyết để Binh chủng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống, năm 2023 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Đặc công xác định quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối chính trị, quân sự của Đảng, đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; nắm chắc tinh thần và cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, tập trung nghiên cứu, đổi mới tư duy, tổ chức huấn luyện toàn diện, vững chắc, chuyên nghiệp, chuyên sâu, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị; huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, tạo bước đột phá trong huấn luyện lực lượng làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng phản ứng nhanh của các đơn vị đặc công.

Trong huấn luyện phải bảo đảm cho bộ đội vừa thuần thục, điêu luyện kỹ thuật, chiến thuật, vừa giỏi võ, giỏi bắn súng, có kỹ năng sinh tồn, khả năng thích ứng cao, có thể lực bền bỉ, dẻo dai, giỏi chịu đựng khó khăn, gian khổ trong điều kiện khắc nghiệt. Quá trình huấn luyện vừa phải tiếp thu những tinh hoa của thế hệ cha anh để lại, vừa phải nghiên cứu, đúc kết những vấn đề mới từ thực tiễn.

Việc đánh giá chất lượng huấn luyện phải đo bằng hiệu suất chiến đấu, kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và cán bộ, chiến đấu viên, chiến sĩ. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục-đào tạo ở nhà trường với huấn luyện tại đơn vị; giữa huấn luyện với rèn luyện bản lĩnh, xây dựng chính quy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội; giữa huấn luyện với giáo dục cho bộ đội tin tưởng vào nghệ thuật tác chiến đặc công và vũ khí trang bị, tin vào người chỉ huy và đồng chí, đồng đội, vào khả năng của chính bản thân, bảo đảm Bộ đội Đặc công luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân giao phó.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới, trước mỗi giai đoạn huấn luyện phải làm thật tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; chuẩn bị chu đáo giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ.

Đặc biệt, phải chú trọng công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, sát thực tiễn, điều hành linh hoạt, sáng tạo. Ở mỗi cấp, đội ngũ cán bộ huấn luyện phải thấu triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của trên, hiểu sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ gắn với cương vị, chức trách được giao.

Làm được điều đó cần tư duy đổi mới, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, tinh thần đoàn kết, huy động được trí tuệ tập thể trong công tác huấn luyện; hết sức tránh việc coi công tác huấn luyện là công tác riêng người chỉ huy, của cơ quan tham mưu; công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật chỉ là “vai phụ”. Khi cấp ủy, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị vào cuộc đồng bộ thì chất lượng huấn luyện chắc chắn sẽ được nâng cao, giành những kết quả vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ đội Đặc công trong tình hình mới.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/doi-moi-tu-duy-huan-luyen-dong-bo-chuyen-sau-cho-luc-luong-dac-cong-toan-quan-722030