Thứ tư,  06/12/2023

Sơ kết đợt 1 thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế – quốc phòng giai đoạn 2021-2030”


Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh, Trưởng ban Dự án 174 Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị

– Ngày 30/3, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng (KT-QP) 338, Quân khu 1 tổ chức hội nghị sơ kết đợt 1 thực hiện Dự án 174/BQP của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế – quốc phòng giai đoạn 2021-2030”. Dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh, Trưởng ban Dự án 174 Quân khu 1; đại biểu Tỉnh đoàn, huyện đoàn các huyện: Lộc Bình; Cao Lộc; Đình Lập.

Thời gian qua, Ban Quản lý Dự án 174 Đoàn KT-QP 338 đã tích cực phối hợp với Tỉnh đoàn và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) chặt chẽ, có trình độ chuyên môn phù hợp. Đội ngũ TTTTN đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong xây dựng đơn vị, nhiệt tình trong công tác, bám nắm địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hơn 1 năm qua, các đội viên TTTTN đã tích cực tham gia chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới ”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và khảo sát điều tra xây dựng các mô hình dự án phát triển kinh tế – xã hội. Cụ thể, các TTTTN đã trực tiếp đến tận các thôn bản kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ 1.990,44 ha rừng đúng quy trình kỹ thuật; tham gia 125 ngày công xây dựng công trình đường giao thông nông thôn của xã Tân Minh, xã Đào Viên, huyện Tràng Định; tu sửa 10 điểm vui chơi cho trẻ em…


Lãnh đạo Quân khu 1 và Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 338 trò chuyện với các tri thức trẻ tình nguyện

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh, Trưởng ban Dự án 174 Quân khu 1 đã biểu dương những kết quả và thành tích của TTTTN trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đoàn KT-QP 338 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tổ chức bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng TTTTN bảo đảm phù hợp với năng lực, chuyên môn, đặc điểm tình hình địa bàn. Các đội viên TTTTN phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, củng cố kiến thức, tiếp thu cái mới, bám sát đơn vị, địa phương, làm cơ sở cho quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; quan tâm, chăm lo, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho đội ngũ TTTTN, chú trọng bồi dưỡng, phát triển Đảng cho các đội viên, góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương…

ĐÌNH QUANG - NGỌC QUYẾN