Thứ tư,  06/12/2023

Đảng uỷ Quân sự tỉnh – ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý II năm 2023


Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II

– Ngày 30/3, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II, năm 2023. Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ Chi huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2023 Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân khu 1 và của Tỉnh uỷ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tham mưu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới, nội địa, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu; lãnh đạo duy trì thực hiện nghiêm chế độ nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 trang trọng và triển khai công tác huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo nội dung, kế hoạch, quân số cao nhất.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong quý II/2023, Đảng uỷ Quân sự tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 đúng tiến độ, chất lượng tốt; tổ chức cải tạo, xây dựng các hạng mục, công trình quân sự trong khu căn cứ chiến đấu, các khu vực diễn tập; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi và tổ chức hội thi, hội thao đạt kết quả cao.

DƯƠNG NGUYÊN