Thứ hai,  04/12/2023

Cụm thi đua An ninh Công an tỉnh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Yên Trạch


Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các đơn vị Cụm thi đua An ninh Công an tỉnh tham gia trồng cây trong chương trình

– Sáng 1/4, tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Cụm thi đua An ninh Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Phát động chương trình, lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại – đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua An ninh khẳng định vai trò quan trọng trong việc trồng, chăm sóc cây xanh, làm tăng độ che phủ rừng để góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiên tai, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, với phương châm “tích cực, hiệu quả, trồng cây nào tốt cây đó”.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các đơn vị Cụm thi đua An ninh đã tham gia trồng gần 500 cây keo cho gia đình bà Hoàng Thị Nịnh, thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc.


Các chiến sĩ tham gia giúp Nhân dân xã Yên Trạch trồng cây trong chương trình

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Cụm thi đua An ninh Công an tỉnh. Qua đó giúp cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, lan toả hình ảnh, phong cách người chiến sĩ công an “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

HOÀNG HUẤN - HOÀNG THƠ