Thứ tư,  06/12/2023

Bộ đội Biên phòng tỉnh đối thoại dân chủ tạo sự đồng thuận

– Đối thoại giữa cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh với cán bộ, chiến sĩ tại các cơ quan, đơn vị là cách làm cụ thể hóa nội dung, hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của BĐBP tỉnh. Qua đó, giúp cho cán bộ chỉ huy các cấp nắm, giải quyết kịp thời tư tưởng, vướng mắc nảy sinh của quân nhân trong quá trình học tập, công tác, sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh.

Ngày 3/4/2023, chúng tôi có dịp tham dự buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hữu Nghị. Buổi đối thoại đã tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, vướng mắc của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thời gian qua. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ đã mạnh dạn bày tỏ, nói lên những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng. Các ý kiến đã được lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao đổi, giải thích cặn kẽ, tận tình, thấu đáo, làm rõ, khơi thông mọi vấn đề, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Thượng tá Vi Văn Cẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị cho biết: Cùng với sinh hoạt đối thoại dân chủ, thông qua các cuộc giao ban, các buổi học tập, sinh hoạt, đơn vị đều tổ chức thông báo chế độ, tiêu chuẩn, tài chính công khai, lắng nghe ý kiến của cán bộ, chiến sĩ để giải đáp kịp thời. Nhờ vậy, nhiều năm qua, tình hình đơn vị ổn định, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, không xảy ra đơn, thư khiếu nại, tố cáo hay ý kiến vượt cấp.

Không chỉ ở Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị, hằng tháng, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đều duy trì có nền nếp chế độ đối thoại dân chủ tại đơn vị. Hằng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn công tác gồm chỉ huy và các cơ quan chuyên môn đến kiểm tra, động viên, tổ chức sinh hoạt đối thoại với cán bộ, chiến sĩ. Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn, nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Nà Nưa, Đồn Biên phòng Pò Mã cho biết: Khi trực tiếp được đối thoại dân chủ với lãnh đạo, chỉ huy, mọi thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ đều được giải thích cụ thể, rõ ràng, thấu tình, đạt lý, vì vậy, chúng tôi rất yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2022, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham dự gần 50 cuộc đối thoại dân chủ tại các đơn vị. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức được hơn 140 cuộc sinh hoạt đối thoại dân chủ tại đơn vị. Trong sinh hoạt đối thoại dân chủ, hội đồng quân nhân các đơn vị đã phát huy vai trò nòng cốt, đại diện cho quân nhân các đơn vị trong giám sát thực hiện dân chủ trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế và đời sống. Qua đó, góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của quân nhân đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khẳng định: Đối thoại dân chủ đã tạo ra bầu không khí tươi vui, phấn khởi, thân thiện, gần gũi, tin tưởng, đoàn kết giữa cấp ủy, chỉ huy các cấp với cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, giúp cấp ủy, chỉ huy nắm được tâm tư, tình cảm cũng như những kiến nghị, đề xuất để kịp thời giải quyết và xử lý, uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện nhận thức lệch lạc, tư tưởng chưa đồng thuận, hành vi tiêu cực, sai trái, góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường sinh hoạt đối thoại, không ngừng đề cao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi quân nhân; quan tâm giáo dục quân nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công bằng, tập trung thống nhất trong mỗi hành động. Qua đó, góp phần thiết thực xây dựng, duy trì cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG