Thứ sáu,  23/02/2024

Họp Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 phát biểu tại cuộc họp

– Chiều  17/5, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh họp triển khai các nội dung chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2023.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh chủ trì cuộc họp; dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông tin về công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. Theo đó, công tác chuẩn bị về lực lượng, các khu vực diễn tập, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện… đã được các đơn vị thực hiện tốt, đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra. Cuộc họp đã công bố các quyết định về việc thành lập ban tổ chức, tiểu ban giúp việc; thông qua các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Trong chương trình, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các vấn đề: ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai công tác chuẩn bị diễn tập của các tiểu ban giúp việc; xây dựng văn kiện, kế hoạch thực binh; chuẩn bị thao trường, khu tham quan, tổ chức huấn luyện và các điều kiện đảm bảo cho thực binh; chuẩn bị căn cứ chiến đấu… nhằm đảm bảo diễn tập KVPT tỉnh theo đúng kế hoạch, có chất lượng, hiệu quả.


Các đại biểu tham dự cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Diễn tập KVPT là nhiệm vụ thường xuyên nhằm quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới. Thông qua diễn tập nhằm bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong hiệp đồng tác chiến phòng thủ; bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, xây dựng KVPT ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2023, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; triển khai tốt công tác chuẩn bị.

Các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, đơn vị, cá nhân tham gia diễn tập thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch, quy định về diễn tập; cử cán bộ tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần, không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành nhiệm vụ thường xuyên, chuyên môn; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo mật thông tin, phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn giao thông.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy vai trò cơ quan chủ trì, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành diễn tập đúng chỉ đạo của Quân khu I, sát với thực tế địa phương.

TRIỆU THÀNH