Qua nghiên cứu hồ sơ và trực tiếp kiểm tra tại thực địa các công trình, dự án: Mương thủy lợi bản Bung, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm; nâng cấp đường giao thông Nà Viềng – Lũng Nà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc; mở mới đường giao thông bản Phuồng – Phần Diều, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện dự án; tích cực chủ động kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công, kịp thời giải quyết các vướng mắc của các nhà thầu. Tư vấn giám sát tích cực bám nắm công trường, kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công, kịp thời báo cáo tình hình về Ban quản lý dự án. Các công trình được thi công đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu kiểm tra tiến độ dự án mở mới đường giao thông bản Phuồng - Phần Diều, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng. 
Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu kiểm tra tiến độ dự án mở mới đường giao thông bản Phuồng – Phần Diều, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng. 

Trong quá trình thực hiện các dự án, đoàn kiểm tra chỉ ra các tồn tại, hạn chế, như: Dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế – Quốc phòng Bảo Lạc – Bảo Lâm tiến độ thi công một số công trình còn chậm (tuyến đường giao Nà Viềng – Lũng Nà, đường bản Phong – Phần Diều); một số nhà thầu chưa tập trung nhân lực, phương tiện và vốn cho thi công xây dựng; việc ghi chép nhật ký thi công, hồ sơ hoàn công… của các nhà thầu có nội dung chưa đầy đủ, chưa kịp thời.

Đoàn công tác kiểm tra dự án mương thủy lợi bản Bung, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Đoàn công tác kiểm tra dự án mương thủy lợi bản Bung, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các nhà thầu tăng cường trách nhiệm giám sát, rút kinh nghiệm từ các nguyên nhân, hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, qua đó có những tính toán điều chỉnh thi công quyết liệt để đưa các dự án hoàn thành đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng đúng theo thiết kế. Việc hoàn thành các dự án sẽ góp phần trực tiếp giúp địa phương đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, xã hội; xóa đói, giảm nghèo, giúp đồng bào các dân tộc biên giới nâng cao chất lượng đời sống.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-1-kiem-tra-tien-do-thuc-hien-cac-du-an-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cho-dong-bao-noi-bien-gioi-737416