Thứ năm,  22/02/2024

Bộ đội Biên phòng: Điểm tựa của người dân khu vực biên giới

– Những năm qua, cùng với việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh còn tích cực giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con sinh sống ở khu vực biên giới, gắn kết tình quân dân ngày thêm bền chặt.


Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm tham gia làm đường giao thông nông thôn

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò của quân đội tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là giúp đỡ người dân sinh sống ở khu vực biên giới còn khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Các đồn biên phòng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ từ các nguồn kinh phí, góp phần ổn định cuộc sống bà con.

Thực hiện “3 bám, 4 cùng”

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ở khu vực biên giới xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Để nâng cao hiệu quả  công tác giúp dân, tránh tình trạng hô hào, dàn trải, không thực chất, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình giúp dân phát triển kinh tế cụ thể, thiết thực. Các đồn biên phòng đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), trực tiếp tham gia, hướng dẫn bà con lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Hiện nay, các đồn biên phòng có 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ 5 huyện biên giới nhiệm kỳ 2020 – 2025; 5 đồng chí là đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; 21 đồng chí cán bộ cấp đội, cấp đồn tham gia ban chấp hành đảng ủy 21 xã, thị trấn biên giới; 148 đảng viên tham dự sinh hoạt tại 99 chi bộ thôn và 192 đảng viên phụ trách 697 gia đình ở khu vực biên giới. Các cán bộ, đảng viên của các đồn đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham mưu nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, điều hành của chính quyền, năng lực tập hợp quần chúng của các tổ chức đoàn thể trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương các cấp tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân sinh sống ở khu vực biên giới.

Đồng chí Hoàng Văn Điều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc cho biết: Địa bàn xã Cao Lâu thuộc Đồn Biên phòng Ba Sơn phụ trách. Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn luôn xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức lực lượng bám nắm địa bàn, tham mưu, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân theo phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và tích cực giúp đỡ người dân xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lao động giúp dân được 865 ngày công, làm 25 công trình, phần việc, cụ thể: bê tông hóa 5 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 2,1 km; bê tông sân 2 nhà văn hóa thôn, 2 sân trường học với diện tích 630 m2; xây dựng 2 cổng chào thôn; tu sửa 5 điểm trường, 8 nhà dân; xây 1 lò đốt rác; tặng 500 con dê, 330 con lợn, 44 con bò và hỗ trợ người dân trồng rừng, trồng cây dược liệu… với tổng trị giá các công trình, phần việc hơn 1,5 tỷ đồng.

Giúp dân bằng việc làm thiết thực

Với phương châm “hướng về cơ sở để giúp dân”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn chủ động khắc phục khó khăn, kiên trì, gần dân, bám bản, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở để triển khai, thực hiện các mô hình, chương trình giúp đỡ bà con ở khu vực biên giới, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nổi bật, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở tạo sự thống nhất trong thực hiện các chương trình, mô hình giúp bà con ở khu vực biên giới đảm bảo thiết thực, hiệu quả như: Mô hình “Công trình dân sinh thắm tình đồn – xã”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; phong trào thi đua “BĐBP Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Để cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các phần việc giúp dân, cán bộ, chiến sĩ đã luôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình để giúp đỡ bà con từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Căn cứ vào tình hình địa bàn, các đồn biên phòng đã trực tiếp tham mưu, cùng cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân bằng những việc làm thiết thực để xóa đói, giảm nghèo.

Là một trong những đơn vị tiêu biểu của BĐBP tỉnh trong việc tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế ở khu vực biên giới, từ năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn (phụ trách địa bàn 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc) đã hỗ trợ người dân trồng 8.800 cây trà hoa vàng trị giá hơn 250 triệu đồng. Đây là loại cây cho giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở xã Mẫu Sơn. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ người dân trên địa bàn trồng 9.500 gốc tre Bát Độ trị giá hơn 200 triệu đồng.

Chị Dương A Múi ở xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc chia sẻ: Năm 2021, gia đình tôi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn hỗ trợ 100 cây giống trà hoa vàng. Sau gần 3 năm trồng, vườn cây trà hoa vàng đang phát triển tốt, tạo hướng phát triển kinh tế cho gia đình.

Không chỉ Đồn Biên phòng Ba Sơn, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lao động giúp dân được 865 ngày công, làm 25 công trình, phần việc, cụ thể: bê tông hóa 5 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 2,1 km; bê tông sân 2 nhà văn hóa thôn, 2 sân trường học với diện tích 630 m2; xây dựng 2 cổng chào thôn; tu sửa 5 điểm trường, 8 nhà dân; xây 1 lò đốt rác; tặng 500 con dê, 330 con lợn, 44 con bò và hỗ trợ người dân trồng rừng, trồng cây dược liệu… với tổng trị giá các công trình, phần việc hơn 1,5 tỷ đồng.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo đời sống dân sinh, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tăng cường mối đoàn kết máu thịt quân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới.

ĐÌNH QUANG