Thứ tư,  08/12/2021
Ngăn chặn tội phạm trên các tuyến giao thông
Ngăn chặn tội phạm trên các tuyến giao thông
- Ngoài việc thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã chủ động, tích cực đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết không để lọt tội phạm trên các tuyến đường. Qua đó, góp phần không...
A lô, đơn vị xin nghe!
A lô, đơn vị xin nghe!
Đó là tâm thế tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ quản lý bộ đội ở các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 2 trong lắng nghe, tiếp nhận thông tin từ phía người thân của quân nhân. Đó cũng là lời mở đầu của cán bộ đơn vị khi nhấc điện thoại trả lời những...
Vững vàng trên trận tuyến chống “giặc lửa”
Vững vàng trên trận tuyến chống “giặc lửa”
- Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cả nước, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lạng Sơn luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò chủ công...
Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật trong tình hình mới
Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật trong tình hình mới
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Nghị quyết số 14-NQ/TVĐU ngày 24-9-2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, những năm qua, Cục Kỹ thuật Quân...
Những “mắt thần” từ trí tuệ của Việt Nam
Những “mắt thần” từ trí tuệ của Việt Nam
Việc phát triển radar quân sự là một yêu cầu khách quan tất yếu trong tiến trình xây dựng Quân đội ta chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần tiến tới xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng (CNQP), bảo đảm...