Thứ sáu,  20/05/2022

Long Đống thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự

– Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Long Đống, huyện Bắc Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến về công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và khả năng sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.

Hằng năm, với hình thức tuyên truyền phong phú, thông qua hệ thống truyền thanh, các hội nghị và lồng ghép tại các cuộc họp thôn, bản, cấp ủy, chính quyền xã đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh (QP – AN). Đồng thời, quan tâm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam và giáo dục QP – AN. Từ năm 2020 đến nay, 100% đối tượng 3, 100% già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và 98% đối tượng 4 trên địa bàn đã được bồi dưỡng kiến thức QP – AN.

Dân quân xã Long Đống chuẩn bị bảng bia phục vụ công tác huấn luyện năm 2021

Nhằm xây dựng lực lượng dân quân (LLDQ) “vững mạnh, rộng khắp”, cơ quan quân sự đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng LLDQ có đủ các thành phần, binh chủng. Năm 2021, cơ quan quân sự đã tổ chức rà soát, nắm chắc công dân trong độ tuổi, lựa chọn 15 thanh niên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kết nạp vào LLDQ. Hiện nay, LLDQ của xã đạt 2,2% dân số trên địa bàn, tỷ lệ đảng viên trong LLDQ đạt 25,5%.

Đồng chí Dương Thời Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Đống cho biết: Cơ quan quân sự luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho LLDQ nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống mọi quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Qua đó, chủ động phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong công tác huấn luyện, cơ quan quân sự xã chủ động tổ chức triển khai luyện tập nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm kế hoạch và đúng đủ nội dung theo quy định của cấp trên. Hằng năm, cắt cử các đối tượng là trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động, tiểu đội trưởng các binh chủng, thôn đội trưởng tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức. Cùng đó, tổ chức huấn luyện LLDQ nắm chắc mọi tính năng kỹ, chiến thuật của các loại vũ khí, khí tài được trang bị; nhất là chú trọng luyện tập, nâng cao trình độ chỉ huy, biết tổ chức hiệp đồng chiến đấu đối với khẩu đội, tiểu đội, trung đội. Qua đó, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra. Tiểu biểu năm 2018, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự trên địa bàn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật và tài sản của Nhân dân. Điểm nổi bật nữa là kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện 2 năm (2019 – 2020), LLDQ xã đạt huấn luyện giỏi.

Thượng tá Đổng Minh Khởi, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bắc Sơn cho biết: Thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP, xã Long Đống đã làm tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các lực lượng. Từ đầu năm 2021 đến nay, xã Long Đống đã làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu. Đồng thời, cơ quan quân sự xã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, con người, thao trường, bãi tập, tổ chức huấn luyện LLDQ năm 2021 đảm bảo đúng kế hoạch.

Với những kết quả thực hiện nhiệm vụ, năm 2020, Ban CHQS xã Long Đống được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

NÔNG ĐÌNH QUANG