Thứ năm,  09/12/2021

Đại đội 20 đa đạng hoá hình thức giáo dục chính trị

– Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Đại đội 20, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) trong giai đoạn mới”. Qua đó, góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại đội 20 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng được giao, với tỷ lệ đoàn viên thanh niên chiếm 65% quân số, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác GDCT, với tinh thần lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đại úy Mã Văn Hải, Chính trị viên Đại đội 20 cho biết: Đơn vị đã thường xuyên tổ chức GDCT bằng các hình thức nghiên cứu, học tập các chuyên đề; thông qua hệ thống pa nô, khẩu hiệu, thông báo thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giáo dục thông qua các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm túc kỷ luật của quân nhân.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20 sinh hoạt học tập chính trị tại đơn vị

Nhằm nâng cao chất lượng học tập, đơn vị đã đổi mới phương pháp GDCT, ứng dụng công nghệ thông tin, đưa máy trình chiếu vào phục vụ giảng bài với các hình ảnh trực quan, sinh động. Quá trình học tập, giảng dạy giáo viên kết hợp đàm thoại, nêu câu hỏi để người học trao đổi, thảo luận, thu hút người học hiểu bài nhanh hơn, sâu hơn, kịp thời định hướng về nhận thức, trách nhiệm và hành động cho CBCS.

Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy, chỉ huy đã tập trung giáo dục CBCS học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức học tập lồng ghép các nội dung về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…, quân số tham gia học tập đạt 98,6% trở lên. Trong học tập, cấp ủy, chỉ huy đã tích cực phân tích, chứng minh bằng những ví dụ hoạt động thực tiễn, thông tin lồng ghép về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước, trên địa bàn và nhiệm vụ của quân đội, làm phong phú thêm cho nội dung bài giảng.

Binh nhất Ngô Mạnh Cường, chiến sĩ Đại đội 20 chia sẻ: Tôi nhập ngũ năm 2020. Quá trình học tập, huấn luyện, tôi và các đồng đội đã được tìm hiểu, học tập những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự; nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh. Cấp ủy, chỉ huy quan tâm gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCS, kịp thời nhắc nhở, chấn chính những đồng chí có tư tưởng, nhận thức chưa đúng đắn. Qua đó, giúp chúng tôi giữ vững lập trường tư tưởng, chấp hành nghiêm túc điều lệ, điều lệnh và tác phong quân nhân, tạo sự đoàn kết, thống nhất.

Cùng đó, đơn vị thường xuyên duy trì hoạt động ngày văn hóa chính trị tinh thần vào thứ 5, tuần đầu tiên hằng tháng, thông qua các buổi sinh hoạt đã giúp người chỉ huy kịp thời giải đáp những vướng mắc, khó khăn của CBCS trong quá trình học tập, công tác. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên tổ chức giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hình thành cho đoàn viên tinh thần lạc quan, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động cho CBCS. Hằng năm, qua kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác GDCT 100% đạt yêu cầu, có từ 80 đến 85% đạt khá, giỏi. Nhờ đó, tình hình tư tưởng của bộ đội luôn ổn định, giữ vững lập trường, phẩm chất, đạo đức, lối sống, 100% CBCS an tâm công tác, không có trường hợp nào vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, kỷ luật đơn vị.

Đại tá Hà Văn Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội với chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực chính trị, văn hóa tư tưởng “phi chính trị hóa” quân đội bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Việc Đại đội 20 thường xuyên làm tốt công tác GDCT đã kịp thời định hướng tư tưởng đúng đắn cho CBCS trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

Nhờ làm tốt công tác GDCT, tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định, CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

NÔNG ĐÌNH QUANG