Thứ tư,  07/06/2023

Thị trấn Na Dương xây dựng lực lượng dân quân vững chắc

– Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP). Trong đó, chú trọng huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS), góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Na Dương cho biết: Với phương châm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) “vững mạnh, rộng khắp”, cơ quan quân sự thị trấn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng lực lượng dân quân (LLDQ) có đủ các thành phần, binh chủng. Năm 2021, cơ quan quân sự đã tham mưu cho chính quyền kết nạp 15 thanh niên có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức vào LLDQ và quyết định công nhận 15 dân quân hoàn thành nghĩa vụ dân quân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVTQS.

Dân quân thị trấn Na Dương huấn luyện bắn súng

Hiện nay, 12 khu, thôn trên địa bàn thị trấn đều có LLDQ theo quy định, tỷ lệ đảng viên trong LLDQ chiếm trên 15%. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cơ quan quân sự thị trấn đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về công tác huấn luyện, tổ chức nâng cao chất lượng huấn luyện về điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, kỹ thuật lựu đạn, hiểu biết về thuốc nổ và kỹ thuật tác chiến, kỹ thuật băng bó cấp cứu…

Đồng chí Vi Xuân Thịnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Na Dương cho biết: Quá trình luyện tập, đơn vị đã vận dụng sáng tạo giữa lý thuyết với thực hành, nâng cao tính cơ động của LLDQ; duy trì nghiêm túc, chặt chẽ kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những thiếu sót, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện năm 2021, 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền thị trấn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quân sự tổ chức LLDQ làm công tác dân vận, gắn với việc xây dựng đô thị văn minh. Năm 2021, LLDQ thị trấn đã đóng góp 64 công lao động phát quang đường giao thông khu, thôn, thu dọn rác thải tại khu vực hồ Nà Cáy và khu vực chợ phiên của thị trấn, xây dựng 1 lò đốt rác tại trụ sở UBND thị trấn… Bằng những việc làm thiết thực, công tác dân vận của LLDQ thị trấn ngày càng hiệu quả, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân, dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Trung tá Triệu Văn Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lộc Bình cho biết: Trong công tác học tập, huấn luyện, cơ quan quân sự thị trấn Na Dương đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật và vận động quần chúng cho LLDQ, nhờ đó, LLDQ nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QPQSĐP, góp phần phòng, chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, năm 2021, Ban CHQS thị trấn Na Dương được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương.

Phát huy kết quả năm 2021, ngay từ đầu năm 2022, cơ quan quân sự thị trấn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác QPQSĐP phù hợp, sát tình hình thực tế. Từ đầu năm đến nay, thị trấn Na Dương đã làm tốt công tác tuyển chọn, gọi 12 công dân lên đường nhập ngũ đảm bảo chất lượng, vượt chỉ tiêu (chỉ tiêu là 11 công dân). Đồng thời, cơ quan quân sự tích cực chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, con người, thao trường, bãi tập, phục vụ công tác huấn luyện LLDQ năm 2022 theo kế hoạch.

NÔNG ĐÌNH QUANG