Thứ năm,  30/06/2022

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

LSO-Sáng nay (25/2), Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí: Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có 27.500 đại biểu ở 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 638 điểm cầu cấp huyện.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn và bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày chủ nhật 23/5/2021.

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã được nghe giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về bầu cử, gồm: Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử; các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn quy trình hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong chương trình, các đại biểu thảo luận, phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai và các giải pháp tháo gỡ để chuẩn bị tốt công tác bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý các cơ quan trung ương ngay sau hội nghị cần khẩn trương trả lời bằng văn bản vấn đề được đề cập và có hướng dẫn chi tiết để các địa phương triển khai thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp triển khai tập huấn, quán triệt các văn bản hướng dẫn bầu cử đến các tổ chức, cán bộ làm công tác bầu cử; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  diễn ra thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, về bầu cử ĐBQH, Lạng Sơn có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 6 ĐBQH (2 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu địa phương). Về bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Lạng Sơn được bầu 55 đại biểu cấp tỉnh, 360 đại biểu cấp huyện; 3.179 đại biểu cấp xã.

NGỌC HIẾU