Thứ hai,  23/05/2022

Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tràng Định

– Sáng nay (22/4), Đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh) do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tràng Định.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,
Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được huyện triển khai thực hiện đúng tiến độ, quy trình, quy định.

Theo đó, Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận được 61 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện và 799 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện gồm 53 ứng cử viên; đối với cấp xã là 664 ứng cử viên. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được 205 cuộc với 15.052 cử tri tham dự.

Cùng đó, Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập 7 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện và 94 ban bầu cử cấp xã; thực hiện phê chuẩn 109 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa thôn, khu phố.

Công tác tuyên truyền, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc.

Trong chương trình, đoàn đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại các xã: Tân Tiến, Đề Thám và  Quốc Khánh.


Các thành viên Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác niêm yết
danh sách cử tri tại cơ sở

Qua kiểm tra và làm việc với Ủy ban bầu cử huyện, các thành viên đoàn công tác đề nghị huyện Tràng Định tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng luật định; tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền cho các cử tri làm ăn ở xa về bầu cử; rà soát, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; tổ chức tập huấn đầy đủ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử; đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong dịp bầu cử…

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị bầu cử của huyện Tràng Định. Đồng thời lưu ý: Huyện cần quan tâm bổ sung, tu sửa, kịp thời trang bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử; sớm xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai; sớm công bố danh sách ứng viên; tổ chức tốt cuộc vận động bầu cử của các ứng viên; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, trách nhiệm, quyền của cử tri.


Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu đóng góp ý kiến

Cùng đó, chú ý nắm tình hình dư luận; triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; linh động bố trí kinh phí phục vụ các hoạt động bầu cử; tăng cường tập huấn nghiệp vụ về bầu cử; hướng dẫn cử tri về cách thức bầu cử; chú trọng phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường hoạt động của các ban cầu cử ở cơ sở.

HOÀNG TÙNG