Chủ nhật,  14/08/2022

Đảm bảo công tác bầu cử trên địa bàn thành phố Lạng Sơn diễn ra dân chủ, đúng luật, thành công và an toàn

– Sáng 22/4/2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) bầu cử thành phố Lạng Sơn tổ chức cuộc họp BCĐ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn.

Theo báo cáo của BCĐ bầu cử thành phố Lạng Sơn, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đảm bảo đúng quy trình, nội dung và thời gian theo quy định. Theo đó, thành phố lập danh sách lựa chọn 52 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026; 318 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBND thành phố đã thành lập 83 khu vực bỏ phiếu và thành lập 83 tổ bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu với tổng số 1.042 người. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực bầu cử được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Tính đến này 13/4/2021, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu và tại trụ sở UBND các xã, phường theo đúng quy định với tổng số cử tri trên địa bàn thành phố là 68.306 người. Trong đó, cử tri bầu cử 3 cấp (bầu ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố là 2.796 người; cử tri bầu cử đại biểu 4 cấp (bầu ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố và xã, phường) là 65.510 người.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đưa ra 17 ý kiến nhằm đảm bảo bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố diễn ra đúng kế hoạch, an toàn như: đa dạng công tác tuyên truyền về ngày bầu cử; việc trang trí khánh tiết tại địa điểm bầu cử; tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu…


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo
bầu cử thành phố Lạng Sơn phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ bầu cử thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nhiệm vụ đã được phân công theo quy định, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, thành công và an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về bầu cử; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực bầu cử; kịp thời tính toán, bổ sung danh sách cử tri vãng lai trên địa bàn.

TRIỆU THÀNH