Thứ hai,  23/05/2022
Kiểm tra chuẩn bị bầu cử tại huyện Bắc Sơn:

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức

– Sáng nay (23/4), Đoàn Kiểm tra số 2 do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026,  tại huyện Bắc Sơn.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh
kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Bắc Sơn

Tính thời điểm này, Ủy ban Bầu cử huyện Bắc Sơn đã triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ công việc theo quy định của Luật Bầu cử.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Cấp huyện đã ấn định 7 đơn vị bầu cử và 105 khu vực bỏ phiếu, cấp xã là 104 đơn vị bầu cử với 150 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri đã niêm yết là trên 53 nghìn cử tri.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, cấp huyện đã thông qua danh sách chính thức đối với 55 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu 34 đại biểu đảm bảo theo quy định. Đối với cấp xã, đã thông qua danh sách chính thức 624 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 370 đại biểu đảm bảo theo quy định…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh
phát biểu tại buổi kiểm tra bầu cử huyện Bắc Sơn

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Bắc Sơn đã bảo đảm theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Từ nay đến ngày bầu cử còn nhiều nội dung quan trọng quyết định thành công của cuộc bầu cử, do đó, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện Bắc Sơn tiếp tục nắm tình hình, rà soát, đôn đốc. Trước mắt cần rà soát, cập nhật danh sách cử tri bảo đảm chính xác, tiến hành niêm yết danh sách đại biểu ứng cử bảo đảm khoa học, đúng quy định. Tại khu vực bầu cử cần bảo đảm về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết trang trọng, bảo đảm thuận tiện nhất cho cử tri đi bỏ phiếu; thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại tố cáo.


Lãnh đạo Công an huyện Bắc Sơn báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ bầu cử huyện Bắc Sơn

Đồng chí đề nghị: Huyện Bắc Sơn tăng cường tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức, nhất là ở vùng đồng bào theo đạo và các cử tri làm ăn ở xa, chủ động các phương án ứng phó kịp thời với vấn đề phát sinh…

NÔNG ĐÌNH QUANG