Thứ hai,  28/11/2022

Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Bình Gia

– Chiều nay (23/4), Đoàn Kiểm tra số 2 do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại huyện Bình Gia.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện Bình Gia, các cấp, các ngành, đặc biệt là ủy ban bầu cử các cấp đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử từ huyện đến cơ sở đảm bảo đúng thành phần và thời gian theo quy định. Tính đến ngày 15/4/2021, tổng số cử tri huyện Bình Gia là 41.593 người.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 52 người để bầu 31 đại biểu HĐND cấp huyện theo quy định. Đối với cấp xã, danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn là 607 người để bầu 356 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn theo quy định…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh
phát biểu tại buổi kiểm tra bầu cử huyện Bình Gia

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Huyện Bình Gia đã bám sát các nội dung chuẩn bị công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện trình tự các bước một cách đồng bộ, kịp thời.

Đồng chí lưu ý: Huyện Bình Gia tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri, thực hiện niêm yết danh sách cử tri và ứng viên đại biểu hợp lý, khoa học; quản lý, bảo quản tốt danh sách niêm yết; tổ chức tốt các hội nghị tập huấn về công tác bầu cử, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến Nhân dân về cuộc bầu cử; nắm chắc tình hình, sát sao, chặt chẽ, đảm bảo cho cuộc bầu cử trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh
và các thành viên đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
tại xã Tân Văn

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã chia thành 2 tổ kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử ở thị trấn Bình Gia và xã Tân Văn.

NÔNG ĐÌNH QUANG