Thứ ba,  24/05/2022

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cao Lộc và Lộc Bình

– Chiều nay (26/4), Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Cao Lộc.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,
Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
tại Nhà văn hóa khối 6, thị trấn Cao Lộc

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 2021 – 2026, số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 35 (giảm 2 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 – 2021); số đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn được bầu là 437 (giảm 98 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 59 người để bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện theo quy định. Đối với cấp xã, danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn là 732 người để bầu 437 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn theo quy định.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,
Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Đến thời điểm hiện tại, tổng số cử tri huyện Cao Lộc là 59.836 người, được niêm yết tại 189 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Cao Lộc đã bám sát các nội dung theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện quy trình các bước một cách đồng bộ, kịp thời.

Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, huyện Cao Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc sát sao; tổ chức tiếp xúc cử tri đảm bảo chất lượng để người dân hiểu rõ về các ứng cử viên đại biểu, tạo sự đồng thuận, phấn khởi đối với cử tri; niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên đúng thời gian quy định, phù hợp, trang trọng.


Lãnh đạo huyện Cao Lộc làm rõ thêm những vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm

Đồng chí lưu ý: Huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, tạo không khí, tâm thế phấn khởi trong Nhân dân đối với cuộc bầu cử; chủ động rà soát hệ thống nhà văn hóa, thôn, khối phố để có phương án sửa chữa; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên, cơ quan liên quan phục vụ cuộc bầu cử trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất…

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 3 do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Lộc Bình.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Lộc Bình, thời gian qua, Ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử, đảm bảo đúng quy định. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử từ huyện đến cơ sở đảm bảo đúng thành phần và thời gian theo quy định.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đảm bảo tiến độ. Tính đến ngày 13/4/2021, huyện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách trên 62.110 cử tri.

Các hội nghị hiệp thương, các hội nghị cử tri nơi công tác, hội nghị cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên được tích cực triển khai. Kết quả, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 56 người; danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 721 người.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn trao đổi, thảo luận về nhiều nội dung liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Lộc Bình như: công tác đảm bảo an ninh, trật tự; kinh phí, cơ sở vật chất, vấn đề phòng chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử; kế hoạch tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử; công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu
trong buổi kiểm tra tại UBND huyện Lộc Bình

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của huyện Lộc Bình trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí yêu cầu: Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử một cách chi tiết, cụ thể cho các thành viên từ huyện đến xã. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, lưu động về bầu cử, tuyên truyền, hướng dẫn để cử tri bầu cử; tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri để tránh sai sót, nhầm lẫn; niêm yết tiểu sử các ứng cử viên kịp thời, đảm bảo trang trọng; tổ chức cho các ứng cử viên vận động bầu cử hiệu quả, đúng pháp luật.


Tổ công tác kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tại nhà văn hóa khu 5A,
thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình

Đồng chí lưu ý: Huyện cần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, lường trước các tình huống để lên phương án phòng ngừa; thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư; rà soát toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở.


Tổ công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại nhà văn hóa khu 4,
thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình

Trong chương trình, đoàn đã chia thành 3 tổ kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hữu Khánh, thị trấn Na Dương và xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình.

NÔNG ĐÌNH QUANG - HOÀNG HUẤN