Thứ ba,  03/10/2023

Đến 17 giờ ngày 23/5/2021, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,78%

– Theo số liệu thống kê từ Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn – cơ quan Thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh, đến 17 giờ hôm nay (23/5), cử tri trong toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu so với danh sách cử tri đã đạt 566.057 /573.051 cử tri, đạt tỷ lệ 98,78%. Trong đó có 1.303/1.562 tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.


Cử tri thực hiện quyền dân chủ trong việc lựa chọn đại biểu để bầu

Trong đó, toàn tỉnh có 1 huyện (Bắc Sơn) và 136 xã có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Các huyện đạt từ 99% trở lên gồm: Văn Quan đạt 99,99%; Bình Gia đạt 99,90%; Chi Lăng đạt 99,75%; Đình Lập đạt 99,70%; Văn Lãng đạt 99,49%; Cao Lộc đạt 99,42%.

Các huyện còn lại và thành phố Lạng Sơn đều đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu từ 97,20% trở lên.

THANH HUYỀN