Thứ sáu,  08/12/2023
Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cụ thể số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội ở Trung ương và địa phương, trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%). Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh minh họa: Văn Điệp/TTXVN) Ủy ban Thường...