Thứ hai,  04/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Ông Hoàng Văn Phước, viên chức Trung tâm Ứng dụng, phát triển Khoa học Công nghệ và Đo lường, chất lượng sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn Là người con sinh ra và trưởng...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Để các cử tri nắm được rõ hơn và thuận lợi trong...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Bà Hoàng Thị Huế, Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn Tôi rất vinh dự được tập thể cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn nơi tôi đang công tác...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Ông Phạm Trọng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm thông tin khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tôi xin phép đề ra Chương trình hành động của mình, nếu được...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Bà Hoàng Thị Hải Yến, chuyên viên Ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn Được sự tín nhiệm giới thiệu của lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn Là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi luôn...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Bà Chu Thị Hồng Thái, Phó Chánh Văn phòng, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn Tên tôi là Chu Thị Hồng Thái, sinh năm 1984, là người dân tộc Tày, hiện nay là Phó Chánh Văn phòng Hội Nông...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Nguyễn Ngọc Sơn, công chức Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn Tôi ý thức rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước do...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Ông Triệu Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Thực hiện quy định của Luật...
5 vấn đề lưu ý khi bầu cử trong mùa dịch
5 vấn đề lưu ý khi bầu cử trong mùa dịch
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước diễn biến rất phức tạp, khó...