Thứ ba,  11/05/2021

UBND tỉnh họp về công tác huy động và cho vay vốn đối với các doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp phải cùng gắn kết, chia sẻ những khó khăn của nhau. Hệ thống ngân hàng phải tuân thủ sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất trần cho vay, lãi suất huy động; giữa các ngân hàng phải có sự phối hợp; phải nhìn nhận, đáng giá khách quan khả năng kinh doanh của các doanh nghiệp, linh hoạt trong công tác cho vay; có xem xét đánh giá nợ, gia hạn nợ và giảm lãi suất… nhằm tạo điều kiện cho vay, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, trong thời gian tới các ngân hàng cần nghiêm túc quán triệt đối với đội ngũ cán bộ làm tín dụng của đơn vị mình, Ngân hàng Nhà nước tỉnh cần theo dõi chặt chẽ hơn các hoạt động của các ngân hàng thương mại.

LSO-Ngày 18/7/2012, UBND tỉnh tổ chức hội nghị về công tác huy động và cho vay vốn của các ngân hàng trên địa bàn đối với doanh nghiệp. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vi Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2012. Theo báo cáo, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển, đảm bảo an toàn và hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương. Tính đến 30/6/2012, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 7.908 tỷ đồng, tăng 20,1% so với thời điểm 31/12/2011; tổng dư nợ cho vay đạt 8.880 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2011, với dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 4.731 tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng dư nợ toàn địa bàn. Hiện, toàn tỉnh có tổng số 622 doanh nghiệp đang có quan hệ vay vốn với các ngân hàng. Sau khi nghe báo cáo, các ngân hàng thương mại, sở, ngành và doanh nghiệp đã tập trung đối thoại, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình trong công tác tín dụng như: ngân hàng huy động được nhưng cho vay gặp khó khăn, doanh nghiệp gặp khó trong thủ tục, yêu cầu về tài sản, phương án sản xuất kinh doanh… và lãi suất vẫn còn cao. Đặc biệt, trên cơ sở những khó khăn đó, các đại biểu đã cùng đưa ra những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho cả ngân hàng và doanh nghiệp.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp phải cùng gắn kết, chia sẻ những khó khăn của nhau. Hệ thống ngân hàng phải tuân thủ sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất trần cho vay, lãi suất huy động; giữa các ngân hàng phải có sự phối hợp; phải nhìn nhận, đáng giá khách quan khả năng kinh doanh của các doanh nghiệp, linh hoạt trong công tác cho vay; có xem xét đánh giá nợ, gia hạn nợ và giảm lãi suất… nhằm tạo điều kiện cho vay, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, trong thời gian tới các ngân hàng cần nghiêm túc quán triệt đối với đội ngũ cán bộ làm tín dụng của đơn vị mình, Ngân hàng Nhà nước tỉnh cần theo dõi chặt chẽ hơn các hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Lâm Như - Anh Dũng