Thứ sáu,  06/08/2021

Trên 100 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác hội nông dân

LSO- Sáng 29/7/2012, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội đợt 2, năm 2012. Tham gia tập huấn có trên 100 học viên là cán bộ chủ chốt hội nông dân đến từ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo HND tỉnh khai mạc lớp tập huấn Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 29-31/7/2012), các học viên được nghiên cứu, hiểu các nội dung như: một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền của Hội nông dân Việt Nam; hướng dẫn xây dựng dự án vay vốn và Quỹ hỗ trợ nông dân; Luật Giao thông đường bộ về chế tài xử phạt và quán triệt phổ biến một số giải pháp thực hiện an toàn giao thông; công tác phối hợp bảo vệ môi trường; công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân; công tác kiểm tra hội ở cơ sở. Qua lớp tập huấn, nhằm tạo điều kiện cho...

LSO- Sáng 29/7/2012, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội đợt 2, năm 2012. Tham gia tập huấn có trên 100 học viên là cán bộ chủ chốt hội nông dân đến từ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo HND tỉnh khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 29-31/7/2012), các học viên được nghiên cứu, hiểu các nội dung như: một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền của Hội nông dân Việt Nam; hướng dẫn xây dựng dự án vay vốn và Quỹ hỗ trợ nông dân; Luật Giao thông đường bộ về chế tài xử phạt và quán triệt phổ biến một số giải pháp thực hiện an toàn giao thông; công tác phối hợp bảo vệ môi trường; công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân; công tác kiểm tra hội ở cơ sở. Qua lớp tập huấn, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ hội nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ công tác hội, từ đó vận dụng vào thực tế đạt kết quả cao.

Trung Xuân