Thứ sáu,  07/05/2021

Cụm thi đua số II- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2012

LSO- Chiều 28/7/2012, tại Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn (đơn vị Phó trưởng cụm), cụm thi đua số II- Bộ TN&MT đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2012. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Lạng Sơn; cùng đại diện lãnh đạo Sở TN&MT 9 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Đại diện đơn vị Cụm phó thảo luận tại hội nghịTheo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2012, các Sở TN&MT trong cụm đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành gắn với phong trào thi đua, công tác quản lý nhà nước về TN&MT và đã được một số kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, các sở đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung văn bản cho phù hợp với tình hình của địa phương; các sở đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2011, lập dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng...

LSO- Chiều 28/7/2012, tại Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn (đơn vị Phó trưởng cụm), cụm thi đua số II- Bộ TN&MT đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2012. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Lạng Sơn; cùng đại diện lãnh đạo Sở TN&MT 9 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.
Đại diện đơn vị Cụm phó thảo luận tại hội nghị


Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2012, các Sở TN&MT trong cụm đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành gắn với phong trào thi đua, công tác quản lý nhà nước về TN&MT và đã được một số kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, các sở đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung văn bản cho phù hợp với tình hình của địa phương; các sở đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2011, lập dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2011- 2020; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản có nhiều chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm, cụm đã tổ chức được 28 lớp tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho trên 3.000 người tham gia, trình UBND các tỉnh phê duyệt 112 hồ sơ về báo cáo đánh giá tác động môi trường; các sở đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng TN&MT, kết quả tổ chức được 38 cuộc thanh- kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với 32 đơn vị với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng… Cùng với đó, phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện. 6 tháng đầu năm 2012, Đảng bộ các Sở TN&MT trong cụm đã tự đánh giá và xếp loại Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có cán bộ công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ ở từng địa phương; đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực để đẩy mạnh phong trào thi đua của ngành cũng như của cụm II trong 6 tháng cuối năm 2012. Trong đó thống nhất, các Sở TN&MT trong cụm cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của ngành, của tỉnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh trong cụm.


Hồ Xuân Hương