Chủ nhật,  25/02/2024

Gần 500 đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2012

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương bồi dưỡng các chuyên đề về: Một số nội dung cơ bản về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đại biểu nhận thức rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, hiểu rõ những nội dung cơ bản về sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992; những nội dung lớn, quan trọng về định hướng XHCN nền kinh tế thị trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. T

LSO-Ngày 06/9/2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới năm 2012 cho gần 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo, trưởng phòng các sở, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể của tỉnh; chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; báo cáo viên cấp tỉnh; trưởng, phó các phòng, khoa Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới
Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương bồi dưỡng các chuyên đề về: Một số nội dung cơ bản về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đại biểu nhận thức rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, hiểu rõ những nội dung cơ bản về sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992; những nội dung lớn, quan trọng về định hướng XHCN nền kinh tế thị trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Từ đó vận dụng vào công tác chuyên môn, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và mọi tầng lớp nhân dân hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hồ Xuân Hương