Thứ năm,  29/02/2024

Công tác dân vận chính quyền: Những chuyển biến tích cực

LSO-Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới, những năm qua, các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhận thức đúng đắn về công tác dân vận trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương. Người dân đến bộ phận “một cửa” ở huyện Hữu Lũng tìm hiểu thông tin về chính sách, pháp luậtÔng Dương Hữu Kiềm, Trưởng Phòng Dân vận trong các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Để công tác dân vận thực sự đáp ứng được yêu cầu, Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tham mưu với Thường trực Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác dân vận hàng năm, gắn với kiểm tra thực hiện qui chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị”.Thực hiện nội dung công tác dân vận của chính quyền, các cấp chính quyền trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành...

LSO-Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới, những năm qua, các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhận thức đúng đắn về công tác dân vận trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội ở địa phương.
Người dân đến bộ phận “một cửa” ở huyện Hữu Lũng
tìm hiểu thông tin về chính sách, pháp luật
Ông Dương Hữu Kiềm, Trưởng Phòng Dân vận trong các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Để công tác dân vận thực sự đáp ứng được yêu cầu, Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tham mưu với Thường trực Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác dân vận hàng năm, gắn với kiểm tra thực hiện qui chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị”.
Thực hiện nội dung công tác dân vận của chính quyền, các cấp chính quyền trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Nội dung trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong việc giải quyết các vụ việc có liên quan đến công dân, đến doanh nghiệp. Theo đó, hầu hết các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã đơn giản hóa các thủ tục hành chính và mang lại hiệu quả thiết thực. Các thủ tục hành chính người dân, doanh nghiệp đến liên hệ được giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn (đạt tỷ lệ trên 90%), góp phần hạn chế những bức xúc của công dân. Anh Hoàng Quang Cảnh, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng chia sẻ: tôi thường xuyên có công việc phải đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính tại UBND tỉnh. So với trước, các thủ tục đều được giải quyết nhanh, gọn. Thái độ thân thiện, nhiệt tình của nhân viên bộ phận “một cửa” cùng việc rút ngắn thời gian từ 2 đến 5 ngày đã tạo cho chúng tôi cảm giác thoải mái khi đến liên hệ công việc.
Song song với đó, công tác dân vận của chính quyền tỉnh còn được xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện trong tất cả các mặt hoạt động của cả hệ thống chính trị. QCDC ở cơ sở được thực hiện nghiêm, nhất là công khai các chế độ, chính sách, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các khoản đóng góp của nhân dân. Các cấp, ngành chức năng cùng tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở cơ sở. Trong năm qua, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 2.667 lượt công dân; số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp là 252 đơn, đã giải quyết được 207 đơn ( đạt 81,2%); đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan hành chính là 31 đơn, đã giải quyết được 29 đơn (đạt 93,5%). Chính quyền các cấp tích cực phối hợp ban dân vận, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Đơn cử như các chính sách xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được tập trung thực hiện. Trong dịp tết Nguyên đán 2012, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có công với kinh phí trên 6,1 tỷ đồng; vừa qua, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 1.210 tấn gạo cứu đói giáp hạt kịp thời, đúng đối tượng. Thêm nữa, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, tích cực tổ chức các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường; đồng thời, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm.

Do làm tốt công tác dân vận nên những năm gần đây, việc nghiên cứu, soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội của các cấp, các ngành đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện mang lại kết quả cao. Từ đó đã ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Để thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền hơn nữa, trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình, lĩnh vực mới; chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác dân vận của chính quyền; công tác dân vận tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; củng cố, kiện toàn biên chế cán bộ của hệ thống dân vận các cấp, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động…

Hồ Xuân Hương