Thứ sáu,  23/02/2024

Giáo sư, Phó giáo sư phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ và giao tiếp được bằng tiếng Anh

Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định: Giáo sư, Phó giáo sư phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ và giao tiếp được bằng tiếng Anh.Ngày 22/9, Người phát ngôn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT, PGS.TSKH Phạm Mạnh Hùng đã có công văn chính thức gửi các cơ quan báo chí cho biết: “Trong mấy ngày qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin không chính xác về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với ứng viên xét đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo chính thức như sau: Theo quy định tại khoản 3 điều 1 Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng...

Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định: Giáo sư, Phó giáo sư phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ và giao tiếp được bằng tiếng Anh.

Ngày 22/9, Người phát ngôn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT, PGS.TSKH Phạm Mạnh Hùng đã có công văn chính thức gửi các cơ quan báo chí cho biết:

“Trong mấy ngày qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin không chính xác về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với ứng viên xét đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo chính thức như sau: Theo quy định tại khoản 3 điều 1 Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh”.

Theo CPV