Thứ sáu,  23/02/2024

Phú Yên nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã

Trường Trung cấp nghề Hưng Yên mỗi năm đào tạo, dạy nghề cho gần 1.000 thanh niên. Ảnh: LÊ HIẾU * Hưng Yên dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn - Một trong những chương trình quan trọng từ nay đến năm 2015 và năm 2020 được Tỉnh ủy Phú Yên tập trung chỉ đạo là phát triển các thành phần kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã.Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của những tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) hiện có; tạo thêm việc làm cho xã viên và lao động tại địa phương; phát triển loại hình HTX phi nông nghiệp, để qua đó hình thành những HTX mạnh, làm nòng cốt cho hoạt động liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước. Tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2015, có 170 HTX thu hút 190 nghìn xã viên; đến năm 2020 có 190 HTX và ba Liên hiệp HTX hoạt động theo Luật HTX và thu hút 220 nghìn xã viên.Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo UBND tỉnh lập đề án xây dựng đội...

Trường Trung cấp nghề Hưng Yên mỗi năm đào tạo, dạy nghề cho gần 1.000 thanh niên. Ảnh: LÊ HIẾU

* Hưng Yên dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn

– Một trong những chương trình quan trọng từ nay đến năm 2015 và năm 2020 được Tỉnh ủy Phú Yên tập trung chỉ đạo là phát triển các thành phần kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của những tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) hiện có; tạo thêm việc làm cho xã viên và lao động tại địa phương; phát triển loại hình HTX phi nông nghiệp, để qua đó hình thành những HTX mạnh, làm nòng cốt cho hoạt động liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước. Tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2015, có 170 HTX thu hút 190 nghìn xã viên; đến năm 2020 có 190 HTX và ba Liên hiệp HTX hoạt động theo Luật HTX và thu hút 220 nghìn xã viên.

Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo UBND tỉnh lập đề án xây dựng đội ngũ cán bộ HTX theo hướng trẻ hóa, có trình độ và năng lực quản lý; trong đó thu hút hoặc đào tạo hơn 100 cán bộ chuyên ngành cử nhân kinh tế hoặc kỹ sư nông nghiệp hệ chính quy cho HTX; có chính sách ưu đãi đối với những sinh viên tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên về công tác tại HTX được hưởng chế độ đãi ngộ như làm việc trong cơ quan nhà nước.

Cùng với việc thành lập Liên hiệp HTX đầu tiên tại huyện Tây Hòa để rút kinh nghiệm, tỉnh Phú Yên thành lập HTX bán lẻ kinh doanh theo mô hình trung tâm thương mại; thí điểm và từng bước chuyển hoạt động quản lý, kinh doanh chợ nông thôn cho các HTX nông nghiệp quản lý hoặc thành lập HTX quản lý chợ. Đối với các HTX hiện có, tỉnh tạo điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh tổng hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp và các dịch vụ phục vụ đời sống xã viên, đồng thời chú ý phát triển các HTX làng nghề…

* Sau gần năm năm thực hiện đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh Hưng Yên được học nghề và có việc làm phù hợp với nguyện vọng, năng lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Tỉnh Đoàn Hưng Yên đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, ban giám hiệu các trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa hướng nghiệp cho học sinh; mời những người thành đạt, doanh nhân, nghệ nhân hoặc những người có tay nghề cao đến các trường học phổ thông giới thiệu về nghề nghiệp và việc làm. Các cấp bộ Đoàn tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng qua từng năm học để học sinh tìm hiểu thực tế hoạt động của từng ngành nghề sản xuất và dịch vụ, qua đó định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền đến ĐVTN tham gia chương trình phát triển kinh tế – xã hội để giải quyết việc làm tại chỗ thông qua mô hình làng nghề truyền thống. Các huyện, thành phố phối hợp trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức các sàn giới thiệu việc làm. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với trung tâm khuyến nông – khuyến ngư quốc gia và Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ khuyến nông, khuyến ngư, như kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, phòng, chống dịch bệnh, công nghệ sau thu hoạch và vấn đề an toàn thực phẩm…

Theo Nhandan