Chủ nhật,  25/02/2024

Ban Cán sự Ðảng Bộ Y tế kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Ngày 30-9, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế kết thúc hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và từng cá nhân thành viên Ban Cán sự theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Dự hội nghị, có đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, tổ trưởng tổ công tác của T.Ư.Trong quá trình chuẩn bị hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã nhận được hơn 100 góp ý của Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh ủy, thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ cùng các đơn vị trong Bộ Y tế. Hầu hết các ý kiến góp ý đều chân thành, thẳng thắn, đi sâu vào những vụ việc còn nổi cộm trong ngành. Trên cơ sở các văn bản góp ý, Ban Cán sự Đảng tổng hợp trung thực, chính xác về tất cả những ý kiến đóng góp; đồng thời phân công các đồng chí thành viên Ban Cán sự chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị chức năng tham gia báo cáo giải trình.Tại hội...
Ngày 30-9, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế kết thúc hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và từng cá nhân thành viên Ban Cán sự theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Dự hội nghị, có đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, tổ trưởng tổ công tác của T.Ư.

Trong quá trình chuẩn bị hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã nhận được hơn 100 góp ý của Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh ủy, thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ cùng các đơn vị trong Bộ Y tế. Hầu hết các ý kiến góp ý đều chân thành, thẳng thắn, đi sâu vào những vụ việc còn nổi cộm trong ngành. Trên cơ sở các văn bản góp ý, Ban Cán sự Đảng tổng hợp trung thực, chính xác về tất cả những ý kiến đóng góp; đồng thời phân công các đồng chí thành viên Ban Cán sự chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị chức năng tham gia báo cáo giải trình.

Tại hội nghị, tập thể và các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã nghiêm túc kiểm điểm, tập trung làm rõ những hạn chế, trách nhiệm của tập thể và cá nhân về ba vấn đề cấp bách được Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) chỉ ra. Với từng thành viên còn tập trung vào các nội dung: những yếu kém, khuyết điểm, tồn tại ở lĩnh vực được giao phân công quản lý; khi phân tích khuyết điểm, yếu kém phải gắn với trách nhiệm của thành viên Ban Cán sự Đảng phụ trách lĩnh vực, có những khuyết điểm, tồn tại từ nhiệm kỳ trước cũng cần nêu rõ để từ đó xác định trách nhiệm cá nhân một cách thỏa đáng. Các thành viên đã nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm. Kiểm điểm cá nhân một cách thành khẩn, trung thực; góp ý chân thành, thẳng thắn, cởi mở với tinh thần xây dựng; không gây mất đoàn kết nội bộ. Sau hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã xác định được các “điểm nóng”, những tồn tại, từ đó có kế hoạch khắc phục dứt điểm.

Theo Nhandan