Thứ tư,  07/06/2023

Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Chi bộ Ðảng đầu tiên ở Phú Yên

Sáng 5-10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia, thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (5-10-1930 - 5-10-2012).Ngày 5-10-1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân). Chi bộ có chín đảng viên, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư, đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng. Đến tháng 1-1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư.Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Phú Yên và nguyện tích cực thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí...
Sáng 5-10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia, thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (5-10-1930 – 5-10-2012).

Ngày 5-10-1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân). Chi bộ có chín đảng viên, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư, đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng. Đến tháng 1-1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Phú Yên và nguyện tích cực thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ tỉnh Phú Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Nhandan