Thứ tư,  07/06/2023

29/12: Dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không"

Tại cuộc họp Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Tổ chức đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì hoàn thiện kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đề án, cụ thể hóa từng nội dung thành các tiểu đề án, xác định đầu mối chủ trì thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành; đồng thời xây dựng kế hoạch xong trước ngày 10/10 tới đây.Dự kiến Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” sẽ được tổ chức vào ngày 29/12.Phó Thủ tướng cũng giao việc thực hiện Đề án thành phần tuyên truyền cho Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông Tấn Xã Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.Đề án thành phần di tích lịch sử được giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không – Không quân và các bộ, ngành xây dựng. Bộ Quốc phòng chủ trì,...

Tại cuộc họp Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Tổ chức đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì hoàn thiện kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đề án, cụ thể hóa từng nội dung thành các tiểu đề án, xác định đầu mối chủ trì thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành; đồng thời xây dựng kế hoạch xong trước ngày 10/10 tới đây.
Dự kiến Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” sẽ được tổ chức vào ngày 29/12.
Phó Thủ tướng cũng giao việc thực hiện Đề án thành phần tuyên truyền cho Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông Tấn Xã Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Đề án thành phần di tích lịch sử được giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không – Không quân và các bộ, ngành xây dựng.
Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đề xuất xây dựng Đề án làm phim…Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án đối ngoại.
Đề xuất bắn pháo hoa của Hội Lịch sử Việt Nam được Phó Thủ tướng giao cho Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu.
Giao lưu nhân chứng lịch sử “Hà Nội 12 ngày, đêm – Khát vọng và vinh quang” được giao cho Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức./.

Theo ĐCSVN