Thứ sáu,  07/10/2022

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

LSO-Ngày 10/10/2012, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2012 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND chủ trì phiên họp.Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác đối ngoại năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2013; Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quy chế quản lý đầu tư xây dựng và phát triển giao thông nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UBND ngày 05/11/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn; Thành lập Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Lạng Sơn trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn... Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực đối...

LSO-Ngày 10/10/2012, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2012 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác đối ngoại năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2013; Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quy chế quản lý đầu tư xây dựng và phát triển giao thông nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UBND ngày 05/11/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn; Thành lập Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Lạng Sơn trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn… Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực đối với các báo cáo, các sửa đổi, bổ sung, dự thảo về các quy chế quản lý đầu tư xây dựng, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như việc thành lập Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội.
Đồng chí Vy Văn Thành kết luận tại phiên họp ngày 10/10/2012

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vy Văn Thành kết luận tại phiên họp: cần phải xem xét, đánh giá kỹ các hoạt động đối ngoại của năm 2012, để từ đó xây dựng các phương hướng hoạt động đối ngoại năm 2013 phù hợp, hiệu quả; xác định rõ đối tượng để tăng cường hợp tác đối ngoại; tổ chức các đoàn đối ngoại cần phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đối với việc quản lý đầu tư xây dựng và phát triển giao thông nông thôn: cần thống nhất lại một số vấn đề để xây dựng quyết định mới thay thế Quyết định số 26/2003 không còn phù hợp; việc ban hành quy chế cần phải theo quyết định hiện hành của Bộ Giao thông và theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới. Việc ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Khoa học – Kỹ thuật cần được điều chỉnh đối tượng, phạm vi phản biện theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để điều chỉnh cho kỹ, cho rõ. Riêng đối với đề án thành lập Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Lạng Sơn trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: không chấp nhận đề án vì không đúng với nội dung, tinh thần chỉ đạo; Sở LĐTB & XH cần khẩn trương hoàn chỉnh lại đề án theo đúng hướng dẫn của Bộ LĐTB & XH, chỉ đạo của UBND tỉnh.
Hoàng Huy