Thứ tư,  28/09/2022

Phát huy vai trò của trí thức trẻ tham gia phát triển đất nước

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Công nghệ bàn giao công trình thanh niên trạm điện mặt trời cho Ban quản lý Nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: THANH MAI Là tổ chức đoàn mới thành lập, nhưng ngay trong nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên (2007-2012), công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã tạo những dấu ấn sâu sắc, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của lực lượng trí thức trẻ đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tiếp tục tạo chuyển biến về chất lượng công tác đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ thanh niên trí thức ưu tú, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.Gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với hoạt động đoànSo với các tỉnh, thành đoàn trong cả nước, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư là tổ chức có tuổi đời trẻ nhất, với 57 cơ sở đoàn trực thuộc, gần 90 nghìn đoàn viên, thanh niên. Điểm nổi...

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Công nghệ bàn giao công trình thanh niên trạm điện mặt trời cho Ban quản lý Nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: THANH MAI
Là tổ chức đoàn mới thành lập, nhưng ngay trong nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên (2007-2012), công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã tạo những dấu ấn sâu sắc, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của lực lượng trí thức trẻ đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tiếp tục tạo chuyển biến về chất lượng công tác đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ thanh niên trí thức ưu tú, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với hoạt động đoàn

So với các tỉnh, thành đoàn trong cả nước, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư là tổ chức có tuổi đời trẻ nhất, với 57 cơ sở đoàn trực thuộc, gần 90 nghìn đoàn viên, thanh niên. Điểm nổi bật của thanh niên trong Khối là có tri thức, năng động, sáng tạo, có ý chí phấn đấu và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện. Bên cạnh đó, có không ít khó khăn, do số lượng đầu mối trực thuộc nhiều, các tổ chức Đoàn trực thuộc có sự chênh lệch lớn về quy mô, đa dạng về loại hình tổ chức, phân tán về địa bàn, đoàn viên thường phải đi công tác dài ngày, độ tuổi bình quân của đoàn viên cao…

Chính vì vậy, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Đoàn Khối đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên là gắn kết hoạt động đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong Khối, đồng thời tạo các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, đạt được hiệu quả thiết thực.

Trong những năm qua, Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được triển khai có hiệu quả, phù hợp với đặc thù của các cơ sở đoàn trong Khối. Các nội dung của cuộc vận động từng bước gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào của đoàn, đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong đoàn viên, thanh niên. Các cơ sở đoàn đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên có giá trị, từ phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học. Hàng loạt các mô hình làm theo lời Bác trở thành mô hình điểm như: cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, văn hóa công sở và phong trào học ngoại ngữ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện phong trào Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc, các cơ sở đoàn trực thuộc tập trung vào những khâu mới, việc khó, có hàm lượng chất xám cao, phát huy sáng kiến, đảm nhận các đề tài khoa học có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan và tham gia phát triển kinh tế – xã hội. Tiêu biểu như đoàn viên, thanh niên trong các ban Đảng đã tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, các giải pháp tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan nghiên cứu khoa học, thông tấn, báo chí và xuất bản đã tích cực nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các đề án trọng điểm về khoa học – công nghệ trên các lĩnh vực; tích cực tham gia tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng; kịp thời thông tin tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, đồng thời đấu tranh phê phán những biểu hiện tiêu cực…

Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của các cơ sở đoàn trong Khối có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, không chỉ dừng lại trong Tháng Thanh niên hay Mùa hè thanh niên tình nguyện, mà trải dài suốt cả năm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều công trình thanh niên tiêu biểu như đưa dự án trồng rau sạch đến bộ đội quần đảo Trường Sa của Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công trình trạm điện mặt trời của Đoàn Thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng Ban quản lý Nghĩa trang Trường Sơn… mang lại những hiệu quả thiết thực đối với cộng đồng.

Nâng cao sức hấp dẫn của phong trào

Thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu, thử thách mới, đòi hỏi Đoàn Khối phải có những giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, nhất là ở cơ sở; nâng cao chất lượng đoàn viên, thanh niên; đưa các hoạt động của đoàn đi vào chiều sâu, thiết thực, vừa đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới, vừa đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Thời gian tới, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư xác định ba nhiệm vụ trọng tâm và chín chương trình, đề án công tác lớn. Ba nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường tổ chức các diễn đàn đóng góp ý kiến tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và cải cách hành chính, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Tiến sĩ trẻ, tiếp tục hình thành các nhóm, các câu lạc bộ theo lĩnh vực. Cùng với những nhiệm vụ này, Đoàn Khối tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác của thanh niên trong tham gia các hoạt động của Đoàn; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên; khuyến khích, cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

Theo Nhandan