Thứ tư,  22/03/2023

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý 245 cá nhân có sai phạm

Ngày 10-10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ họp báo công bố kết quả công tác thanh tra quý III, năm 2012.Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành hai kết luận thanh tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm: thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quản lý sử dụng đất đai của Hà Nội; việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thanh tra Chính phủ đã hoàn thiện 10 kết luận thanh tra, trong đó có hai đơn vị thuộc ngành ngân hàng là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đối với bốn kết luận thanh tra, gồm: thanh tra công tác quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện Luật Đấu thầu; thanh tra quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2001-2005; thanh tra một số dự án trồng rừng,...
Ngày 10-10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ họp báo công bố kết quả công tác thanh tra quý III, năm 2012.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành hai kết luận thanh tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm: thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quản lý sử dụng đất đai của Hà Nội; việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thanh tra Chính phủ đã hoàn thiện 10 kết luận thanh tra, trong đó có hai đơn vị thuộc ngành ngân hàng là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đối với bốn kết luận thanh tra, gồm: thanh tra công tác quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện Luật Đấu thầu; thanh tra quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2001-2005; thanh tra một số dự án trồng rừng, trồng cao-su trên địa bàn tỉnh Đác Lắc; thanh tra việc thực hiện dự án kinh tế – quốc phòng tại huyện Ea Súp, tỉnh Đác Lắc của Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã triển khai 3.721 cuộc thanh tra, kết thúc 1.181 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 304 tỷ 621 triệu đồng, 1.319 ha đất; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 245 tỷ 795 triệu đồng, 1.319 ha đất (đã thu 58 tỷ 048 triệu đồng, 11.140 m2 đất); kiến nghị xử lý hành chính đối với 122 tập thể, 245 cá nhân, chuyển hồ sơ cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ bốn vụ việc và 15 cá nhân.

Trong quý III, Trụ sở tiếp công dân của T.Ư Đảng, Nhà nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tiếp 4.946 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đến trình bày 1.247 vụ việc; có 147 đoàn đông người, giảm 26,4% về số lượt, 17,1% số vụ việc, tăng 25 đoàn đông người so với quý III năm 2012. Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp 42.622 lượt công dân, có 385 đoàn đông người, tăng 32% số lượt so với quý III năm 2011.

Theo Nhandan